Slovenski biografski leksikon

Svetina Vladimir - Ivo, politični delavec, r. 11. dec. 1908 v Trstu poštn. uradniku Ivu in Mariji r. Entor, živi v Lj. Po končanem učiteljišču se je kot učitelj kmalu vključil v napredno delav. gibanje. L. 1933 je postal član KPS. V ilegalni KP se je udejstvoval predvsem na Gorenj. Deloval je v Učitelj. pokretu in njeg. glasilu Prosveti, kjer so predvsem mlajši učitelji proučevali probleme slov. mladine in vasi. Že pred vojno je bil preganjan in zaprt. L. 1941 je bil aktivist v Lj. in član VOS OF. V času najhujšega nem. in belogard. terorja v Lj. 1944 je bil sekretar OO OF in OK KPS za Lj. Dec. 1944 ga je CK KPS poklical na osvobojeno ozemlje. V partizanih je postal pomočnik načelnika OZNE za Sjo, po 1945 pa pomočnik ministra za notranje zadeve vlade LRS. L. 1947 je odšel v Trst kot predsednik Komisije za prevzem ozemlja, ki je prišlo k FLRJ, nato pa ponovno v Lj. na polit. delo v CK KPS, kjer je opravljal organizacijske in kadrovske posle. L. 1949 je postal sekretar Sekretariata za personalno službo pri vladi LRS, 1950 bil dodeljen Vojni upravi JLA v Kopru. Po vrnitvi v Lj. je bil pomočnik ministra za znanost in kulturo, nato sekretar MK KPS Kranj. V nekaj sklicih Ljud. skupščine LRS je bil ljud. poslanec, član CK ZKS in član GO SZDL Sje, kjer še sedaj dela. Je nosilec spomenice 1941 ter več dom. in tujih odlikovanj. — Prim.: osebni podatki. M. L.

Luštek, Miroslav: Svetina, Vladimir (1908–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi635759/#slovenski-biografski-leksikon (8. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine