Slovenski biografski leksikon

Simonič Primož, kmetij. strokovnjak, r. 3. jun. 1893 malemu kmetu v Plužnjah pri Cerknem, živi v Škofji Loki. Obiskoval je gimn. (1904–12; mat. 1912) v Kranju in kmetij. vis. šolo na Dunaju s prekinitvijo med prvo svet. vojno (dipl. 1920); 1926 je opravil na agronom. fak. v Zgbu izpit za pouk na sred. kmetij. šolah. Služboval je od 1920 kot praktikant, od 1922 kot upravitelj veleposestva Križ pri Kamniku, nakar je poučeval (1924–9) na kmetij. šoli v Šentjurju pri Celju in (1929–36) na Vinar. in sadj. šoli v Mrbu. L. 1936–45 je bil glavni referent za poljedelstvo pri Kmetij. odd. banske uprave v Lj., 1945–7 je upravljal drž. posestvo Selo pri Št. Vidu pri Stični, 1947 do upok. 1952 je vodil laboratorij za kontrolo semen pri Kmetij. raziskovalnem in kontrolnem zavodu v Lj.

S. je mnogo predaval na raznih tečajih, ki sta jih prirejali banska uprava, po 1945 pa Ministrstvo za kmetijstvo LRS. Kot pisec strok. člankov v K, KG, KolKM, Oraču, SiV je zlasti 1930–41 dajal smernice v vprašanjih poljedelstva. L. 1938 je za kmetij. anketo banske uprave izdelal referat Žitarstvo. Objavil je: Splošno poljedelstvo (1931, MD Celje); Kmetijsko knjigovodstvo (1931); Okopavine (1946 KG); Za boljši pridelek (z ing. Repanškom in dr. Janežičem, 1952, MD Celje). — Šifre: Ing. P. S., P. S. (v KG). — Prim.: Spominski almanah 202, 332. *

Uredništvo: Simonič, Primož (1893–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi570026/#slovenski-biografski-leksikon (4. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine