Primorski slovenski biografski leksikon

Črnugelj Franc - Zorko, generalmajor JLA v pok. zgodovinopisec, r. 5. jun. 1921 v Grabrovcu (Metlika), živi v Lj. Oče Marko, železničar, mati Ana Slobodnik, kmetica. Oče ameriški državljan slov. rodu. Osn. š. je končal v Črnučah pri Lj. Od 1936 do konca kraljevine Jsle je obiskoval vojaško tehn. š. v Kragujevcu. Po padcu Kragujevca je zbežal proti Sji. Konec maja 1941 so ga Nemci zaprli v Kamniku in kasneje v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Lj., od tam je pobegnil v Lj. in se vključil v OF. Maja 1942 je odšel v partizane. Bil je komandir čete v Belokranjskem odredu in se avg. s četo vključil v Tomšičevo brigado, kjer je tudi bil komandir čete. Febr. 1943 je po nalogu Glavnega štaba NOV in POS odšel na Primor. in bil dodeljen Južnoprimor. odredu. Iz odreda se je izoblikovala Gregorčičeva brigada in bil v njej bataljonski politkomisar. Z brigado je odšel mar. 1943 na pohod v Beneško Slovenijo pod vodstvom gen. Jake Avšiča. Jul. 1943 je postal sekretar Tolminskega okrož. odb. mladine. Ob kapitulacije It. se je vključil v Kobaridu v bataljon Andreja Manfrede in kasneje v drugo Soško brigado in postal njen polit. komisar. Kasneje je poveljeval štabu briško-beneškega odreda, Gregorčičeve brigade in 31. divizije. Febr. 1944 se je udeležil drugega pohoda 30. divizije v Ben. Sjo kot politkomisar štaba 18. brigade Bazoviške. Po osvoboditvi 1945 je bil med drugim komandant mesta Koper, politkomisar Tržaškega oz. Videmskega vojnega področja. V armadi je končal najvišje vojaške šole. Deloval je na položajih tehničnih poslov in bil generalni dir. treh vojnih in civilnih podjetij. Napisal je več strok. in zgod. člankov, razprav in knjig: brošuro Na zahodnih mejah, za čas 1943–45, izšla 1979, knjigo Na zahodnih mejah –1943 (Briško-beneški odred in 3. Soška (20.) brigada) (Knjižnica NOV in POS, Lj. 1986); knjigo Na zahodnih mejah – NOB december 1943 in januar–april 1944 (izšla 1993). V rokopisu je knjiga Na zahodnih mejah I. in II. zvezek (preko 500 strani), ki obravnavata širše območje od Gorice do Trbiža 1941–45. In razprave: Uničenje letališča Belvedere 1944, Boj in politično delo v Reziji aprila 1944, Sovražna ofenziva od 22. do 25. maja 1944 na območju Gorica-Bovec (PrimSreč).

Prim.: Pisna izjava piscu j. k. (Koren) jun. 1993, dopolnjena pisna izjava piscu j. k. sept. 1993; Boris Mlakar, Pohod 30. divizije NOV in POS v Beneško Slovenijo (Mala knjižnica NOV in in POS, Lj. 1984); Jožko Ošnjak; Pod Matajurjem (Spomini in zapiski iz Beneške Slovenije). Zavod Borec Lj. 1969; Osebni zapiski in spomini j. k.

Koren

Koren, Jože: Črnugelj, Franc. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006990/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. avgust 2019). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine