Novi Slovenski biografski leksikon

Osnovno šolo je 1933–40 obiskoval v Grosupljem; 1940–43 je bil zaposlen kot tekstilni delavec v tamkajšnji tovarni Motvoz in platno. Maja 1942 je postal član SKOJ. 1943 se je pridružil NOV in bil pred koncem leta hudo ranjen v napadu na postojanko v vasi Kal pri Dolah; zdravil se je v partizanski bolnišnici Baza 20 v Kočevskem rogu in v partizanski bolnišnici v Žumberku na Hrvaškem. V vrste KPJ je bil sprejet julija 1944. Med vojno je postal politični delegat voda in politični komisar čete.

Po koncu vojne je nadaljeval šolanje na gimnaziji v Ljubljani in Sarajevu (1946–51). V JLA je deloval na področju vojaške varnosti; imenovan je bil na vodilna mesta v enotah KNOJ in vojaškega gradbeništva, ki je skrbelo za vojaško industrijo in ladjedelnice. Od 1964 je med drugim opravljal delo namestnika načelnika Uprave vojne varnosti v zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo, višjega inšpektorja v glavni inšpekciji ljudske obrambe ter predsednika komiteja organizacije ZKJ v generalštabu JLA. V Beogradu je 1965 zaključil šolanje na poveljniški štabni akademiji kopenske vojske JLA.

Viri in literatura

Arhiv SBL.
Enciklopedija Slovenije.
Bobič, Pavlina: Ahlin, Alojz (1926–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1000180/#novi-slovenski-biografski-leksikon (16. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine