Primorski slovenski biografski leksikon

TOMINC Ivo, vojak, publicist, r. 21. dec. 1934 v Stranah (obč. Postojna). Oče Franc, kmet, mati Katarina Žitko, gospodinja. Osn. š. na Velikem Ubeljskem, nižja gimn. v Postojni. Po mali maturi (1949) se je odločil za vojaški poklic. Obiskoval je tri leta voj. akademijo in pričel kot podpor. JLA službovati pri protiletalskih enotah v Zenici (1952), kjer je predvojaško vzgojo poučeval na tamkajšnjih sred. šolah. Od 1956 je služboval na podoficirski š. v Zadru. Ob redni službi se je v Zadru pričel še intenzivneje ukvarjati s publicistiko (že med službo v Zenici je dopisoval v lokalne liste), dopisoval je v osrednja glasila JLA (Narodna armija, Front), v osrednja jsl. glasila in v lokalni tisk. Od 1. sept. 1961 je služboval v Bgdu v ured. lista Narodna armija in delal kot poklicni časnikar do 1979. - Med 1969 in 1974 je služboval kot dopisnik Narodne armije v Lj., v tem času je predaval obrambno vzgojo na PA in na višji š. za socialne delavce. 1975 je postal v Bgdu gl. in odg. ur. Narodne armije. Po štirih letih (1979) se je vrnil v Lj., kjer je bil republ. podsekretar za ljudsko obrambo. Takrat je delal predvsem na vzgojno izobraževalnem delu za potrebe ljudske obrambe. To problematiko je predaval na Filoz. fak. in na FSPN U v Lj (1979–83). Leta 1981 je bil habilitiran za izred. univ. prof. Iz Lj. ga je službena pot vodila v Bgd, kjer je delal do 1987 v zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo, njegovo delo je bilo osredotočeno na dograjevanju razmerij med obrambnimi pripravami in nevojaškimi sektorji družbe. 22. dec. 1986 je postal general-major. Od avg. 1987 dela pri lj. armadnem območju, je pomočnik poveljnika za področje politično upravnih zadev. - T-evo publicistično delo se je zlasti razvilo od 1961; za list Narodna armija je poleg drugega prispeval vrsto reportaž zlasti s potovanj po nekaterih evrop. deželah. Vojaško polit. komentarje je prispeval tudi za lj. Dnevnik (1970–75, 1979–83) ter za lj. TV. Veliko je tudi predaval in prevajal iz slov. v srbohrv. (knjigi F. Šetinca Izgnanci in Daljave se krajšajo, monografija T. Ferenca o nemški raznarodovalni politiki v Sji itd.). Več časa je kot pisec in ur. delal pri slov. reviji Naša obramba. Poleg različnih nalog, ki jih je opravljal v JLA, pa je bil 1987 izvoljen tudi v predsedstvo RK SZDL Sje.

Prim.: Osebni podatki (pismo z dne 26. nov. 1988); NDk 13. okt. 1974.

B. Mar.

Marušič, Branko: Tominc, Ivo (1934–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950270/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine