Primorski slovenski biografski leksikon

Devetak Silvo, družbeni in politični delavec, publicist, pravnik, r. 31. dec. 1938 v Gorici. Oče Alojz, sodar, mati Marija Špacapan. Osn. š. obiskoval v Gor., nato na Pristavi, nižjo gimn. v Šempetru pri Gor., maturiral v Novi Gorici (1957). Pravno fakulteto študiral na ljU, diplomiral 1961. Ves čas študija na U je bil družbeni delavec, ki se je udejstvoval v Zvezi študentov in ZK. V poletnih mesecih je delal pri listu PrimN. Bil je sekretar komisije za vprašanja mednarodnih odnosov skupščine SRS (1968–74), posebni svetovalec v ZSZZ SFRJ (od 1974–), član komisije za mednarodne odnose CK Slovenije (1969–74), predsednik jsl. delegacije v mešanem jsl.-it. odboru za manjšine (1975–77), član komiteja OZN za preprečevanja rasne diskriminacije CERD (1975 –), član jsl. delegacije na seminarju OZN o izboljšavi človečanskih pravic manjšin (Ohrid 1974), član jsl. delegacije na beograjski konferenci KEBS (1977). V svoji publicistiki se je veliko ukvarjal z odnosi med It. in Jslo., tako je pisal v Sreč (1971): Stanje in perspektive v odnosih med Jugoslavijo in Italijo; Ustavni položaj Slovenije v odnosih s tujino; Politični trenutek ob sprejemu dopolnil k ustavi SR Slovenije; 1972: V jugoslovansko-italijanskih odnosih je potrebno več dinamike ter nov in svež veter...), sodeloval je v knjigi Nations and nationalities of Yugoslavia (Bgd 1974), pa še v vrsti časnikov in revij, tako: Delo, NRazgl, Vprašanja naših dni, TiP, LD, Medunarodna politika (Bgd), Pogledi (Skopje), Odjek (Sarajevo), PDk, Časopis trećeg programa Radia Sarajevo, itd.

Prim.: PrimN 1962, 15, 7 s sl.; SB; osebni podatki.

Brj.

Brecelj, Marijan: Devetak, Silvo (1938–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007400/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine