Nagode, Aleš avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Babnik, Matej
19. september 1787, Dunaj, Avstrija
1868, Budimpešta, Madžarska
Bedina, Katarina
9. julij 1940, Tivat, Črna gora
16. oktober 2015, Ljubljana, Slovenija
Bratuž, Lojze
17. februar 1902, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. februar 1937, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Carli, Ivan
24. april 1851, Šebrelje, Slovenija
3. september 1911, Studeno (Postojna, obč.), Slovenija
Carli, Srečko
17. november 1852, Tolmin, Slovenija
5. marec 1878
6. marec 1878
Tolmin, Slovenija
Cimerman, Josip
30. avgust 1861, Laze pri Dolskem, Slovenija
27. oktober 1912, Ljubljana, Slovenija
Cuderman, Mirko
18. julij 1930, Tupaliče, Slovenija
Cvek, Leopold
9. november 1814, Idrija, Slovenija
2. september 1896, Ljubljana, Slovenija
Čenčur, Jakob
15. april 1837, Planina (Postojna, obč.), Slovenija
28. oktober 1888, Trst – Škedenj, Furlanija - Julijska krajina, Italija