Poklici in dejavnosti Cimbalist

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Baranja, Miško
10. april 1920, Vanča vas, Slovenija
21. junij 1993, Murska Sobota, Slovenija