Slovenski biografski leksikon

Kumar Ciril, glasbenik, r. 27. nov. 1864 v Kojskem pri Gorici, biva na Glincah pri Lj. kot upok. višji sodnijski oficijal. Doma je obiskoval ljudsko šolo, se kot osmeleten deček začel učiti klavirja pri sosednih organistih in se vežbal na starih hišnih orglah. Z 11. letom je orglal že v cerkvi. Nato se je dve leti učil glasb. teorije in klavirja pri Ant. Hribarju v Gorici in doma opravljal službo organista (1875–84). Pobudo za cerkveno glasbo po cerkv. določilih je črpal iz CG, ki je začel 1878 izhajati; vplivala sta nanj tudi Kokošar (SBL 490) in Fajgelj (SBL 170); prvi ga je poučeval harmonijo in kontrapunkt. Kot organist v Kojskem je gojil tudi svetno pesem in prirejal koncerte v domači čitalnici. 1884–7 je bil vojak v Splitu in ustanovil med tovariši moški zbor. Tu se je seznanil s skladateljem F. S. Vilharjem, ki je bil učitelj glasbe in vodil pevsko društvo Zvonimir. Vrnivši se od vojakov je bil odvetn. uradnik v Gorici in pevovodja Bralnega in podp. društva, 1888 organist in obč. tajnik v Lokvi pri Divači, nato pis. praktikant pri okr. sodišču v Sežani, kjer je zbral krepak čitalniški zbor in ustanovil moški kvartet (Cvek, K., dr. Gregorin, Kronabetvogel). L. 1895 je postal kanclist v Podgradu, 1899 oficijal pri dež. sodišču v Trstu; tu je sodeloval pri Slov. pevskem društvu in ustanovil »tržaški kvartet« (Macak, K., dr. Slavik, Prunk). 1907–18 je bil višji oficijal pri okrožni sodniji v Gorici, 1919 višji oficijal pri dež. sodišču v Lj., 1922 na lastno prošnjo upokojen. Kot upokojenec je vodil eno leto cerkveno in društveno petje na Viču. Skladati je pričel z 18. letom; prva pesem, binkoštna, je izšla v CG 1882; mešani zbor »Barčica« v Pevcu 1925. Pri begu iz Gorice 1915 je izgubil vse imetje, tudi skladbe v rokopisu. Pl.

Premrl, Stanko: Kumar, Ciril (1864–1929). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi309624/#slovenski-biografski-leksikon (2. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Primorski slovenski biografski leksikon

Kumar Ciril, glasbenik, r. 27. nov. 1864 v Kojskem pri Gorici, u. 20. febr. 1929 v Lj. Oče Karlo, kmet, mati Katarina Valentinčič iz Plavi. V rojstni vasi je obiskoval osn. š.; tam se je začel učiti klavirja in vežbal na hišnih orglah. Kot 11-letni deček je že orglal v domači c. Prišel je v Gor. in se dve leti učil glasbene teorije pri A. Hribarju (PSBL I, 546). Skladati je začel z 18. letom. Ko se je vrnil domov, je opravljal službo organista (1875–84). Gojil je c. in svetno pesem. Mnogo je črpal iz CG, ki je začel izhajati 1878; nanj sta vplivala I. Kokošar in D. Fajgel (PSBL I, 344–45). Kokošar ga je učil harmonijo in kontrapunkt. Pogosto je prirejal koncerte v domači čitalnici. Vojaško službo je opravil v Splitu (1884–87), kjer se je seznanil s F. S. Vilharjem, ki je tam vodil pevsko društvo Zvonimir. V Splitu je K. ustanovil in vodil moški pev. zbor. Po vrnitvi je bil nekaj časa uradnik v odvetniški pisarni v Gor. (1887–88), pel v čitalniškem zboru ter bil istočasno tudi zborovodja Bralnega in podpornega društva. Eno leto je bil v Lokvi pri Divači občinski tajn. in organist. Iz Lokve se je preselil v Sežano, kjer je bil pisarniški praktikant (1889–95). V Sežani je K. zbral čitalniški zbor in ustanovil moški kvartet. Kasneje je vodil zemljiško knjigo v Podgradu (1895–99), občasno je sodeloval pri pevskem društvu Gorska vila. 1899 je bil kot oficijal pri dežel. sodišču v Trstu; tu je ustanovil in vodil Tržaški kvartet; istočasno je tudi sodeloval pri Slovanskem pev. društvu kot pevec in pianist. Od 1907 dalje je bil višji oficijal pri okrož. sodniji v Gor. 1915 je odšel v Lj., kjer je nadaljeval svojo službo na lj. dežel. sodišču. 1922 je stopil v pokoj. Nato je še eno leto vodil cerkveno in društveno petje na Viču. Prva K-eva pesem, binkoštna, je izšla v CG 1882, mešani zbor Barčica v Pevcu 1925. Skladal je c. in posvetne pesmi. Pri begu iz Gor. 1915 je izgubil vse imetje, tudi skladbe v rokopisu. Važen je njegov spis Moja življenjska pot in glasbeni spomini (CG 1928).

Prim.: SBL I, 582; NadškAGor.; Jelerčič, 56, 61, 85.

Gorjan

Gorjan, Klara: Kumar, Ciril (1864–1929). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi309624/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine