Slovenski biografski leksikon

Kalin Franc Dominik, historijograf in risar, iz Sv. Križa na Vipavskem, r. ok. 1630, umrl ok. 1680. Ko je dovršil šole v Gorici, je odšel na Bavarsko, kjer je izd. 1660 eno pesem z bakroreznimi emblemi na čast novorojene princezinje Marije Ane. Podpis: Dominicus Franciscus Calin de Sancta Cruce ex comitatu Goritiae. Okoli 1670 je prišel na dvor cesarja Leopolda, ki ga je povzdignil v palatinskega grofa in svojega historijografa. Napisal je v tej službi več del na slavo cesarja Leopolda in njegove družine ter jih okrasil s svojimi risbami in glasbenimi skladbami. Pisal je v italijanskem jeziku, kot palatinski grof se je podpisaval di Marienberg. Risbe so izvršene s peresom in tušem (Kukuljević našteva 4 take rokopise). Izdati je hotel večje umetniško delo v nemškem jeziku: Oesterreichisches Ehrenbuch, s slikami vseh avstrijskih vladarjev, kakor tudi vseh mest, opatij, samostanov itd., hkrati z grbi mest, škofij, plemenitih družin. Delo bržkone ni izšlo. Ko je bival še na Bavarskem, so mu kranjski stanovi naklonili 1668 za neko nameravano genealoško delo 200 tolarjev. — Prim.: Čas, 1915, 280; Kukuljević. St.

Steska, Viktor: Kalin di Marienberg, Franc Dominik (1624–1683). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi263679/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Kalin (Kalyn, Kalynus, Calin) Dominik Frančišek, polihistor, bakrorezec in glasbenik, r. 4. avg. 1624 v Sv. Križu pri Vipavi, u. 1. sept. 1683 na Dunaju. Sin slov. kmečkih staršev, obiskoval je gimn. v Gor. (1639–44), filoz. trienij v Gradcu (1644–47), nato je bil nekaj časa domači učitelj v plem. družinah grofov Herbersteinov in Dietrichsteinov (1648–53). Na vabilo kneza Ferdinanda Bavarskega (1651–79) je odšel v München in bil tam knežji bibliotekar, dvorni tajn. in svetnik (1668). Leta 1670 ga je cesar Leopold I. poklical na Dunaj, ga povzdignil v plemiški stan, mu podelil grofovski naslov (comes palatinus) s pridevkom »Marienberg« in imenoval za svojega dvornega historiografa (historiografo caesareo). Umrl je v času turškega obleganja Dunaja baje za kugo. K. je bil vsestransko izobražen in nadarjen mož in se je razen z zgod. in genealogijo ukvarjal tudi z literaturo (poezija, drama), glasbo in zlasti s slikarstvom (risbe, bakrorezi). Napisal je in hkrati ilustriral celo vrsto zgod. spisov, posvečenih cesarju Leopoldu I., in snoval veliko monumentalno zgod.-genealoško delo o avstrijskem cesarstvu, za katero so mu 1668 kranjski stanovi naklonili 200 tolarjev. Tudi to delo, kakor je razvidno iz njegovega pisma cesarju Leopoldu I. (Österreichische Nationalbibliothek Wien, Msc-9220), v katerem je razložil svoj načrt, je želel posvetiti temu vladarju, a je ostalo nedokončano. Kolikor je za zdaj dognano, je v tisku objavil: Poema panegyrica (Monachii 1660), pesem v čast bavarskemu knezu Ferdinandu in njegovi ženi Adelaidi ob rojstvu princezinje Marije Ane; spis je okrašen z bakrorezi (emblemi), podpis: Dominicus Franciscus Calin de Santo Cruce ex comitato! Goritiae; Elogia illustrium heroum, ex vetustissima, celeberrima nobilissima Dietrichsteiniana familia progenitorum (Viennae 1675). V rokopisih so ostala dela (z njegovimi ilustracijami): Genealogica Habsburgo-Austriaca et Austriaco-Hispanica (1666); Iconologia et series omnium... Imperatorum... (1666); Theatrum Austriacae Gloriae (1671); Copia della semplicissima Inventione sopra le quattro Monarchie del mondo... (1675). Spis vsebuje tudi pesmi in glasbene skladbe, podpis: Domenico Francesco Calin de Marienberg, nato nella Contea di Goritia; Il tempio della Felicità Austriaca (1675), v dodatku je glasbena drama; Opus genealogicum (1677); Trionfo ripostato dall'Invidia... (1680), k spisu dodana na posebnem listu slika: Combattimento a cavallo tra la pietà austriaca et l'invidia s podpisom: Domenico Francesco Calin de Marienberg, Conte palatino et Historiograffo cesareo; Oesterreìchisches Ehrenwerk (1668–83), nedokončano delo vsebuje številne risbe vladarjev ion knezov, mest in gradov, škofij in samostanov ter njih grbov.

Prim.: Nationalbibliothek Wien, Msc-9220; Albertina Wien, Min-78; Kukuljević, 130–31; Isti, Leben südslavischer Künstler, II, Zgb 1868, 29–30; A. Schlossar, Die Literatur der Steiermark in historischer, geographischer und ethnographischer Beziehung, Graz 1886, 12; St. Stanič, D.F.K., Cas IX, Lj. 1915, 280–83; V. Steska, SBL I, 424; U. Thieme-F. Becker, Allgemeines Lexikon der bil denden Künstler von der Antike bis zu Gegenwart, XIX, Leipzig 1926, 467; R. Lorenz, Turkenjahr 1683, Wien-Leipzig 1933, 261; F. Stele, ELU III, Zgb 1964, 133–34.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Kalin di Marienberg, Franc Dominik (1624–1683). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi263679/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine