Slovenski biografski leksikon

Kračman Matevž, ljudski pevec, orglar in učitelj, na Sapu pri Šmarijah r. 12. sept. 1773, u. 20. dec. 1853. V mladih letih je »stregel pri mizi« šmarskemu dekanu baronu Leop. Kaj. Gallenfelsu, ki ga je poučeval v branju in pisanju ter ga poslal v Kostanjevico na Dolenjskem, da se je izučil v orglanju. Vrnivši se iz Kostanjevice, je bil cerkovnik in orglar, začel 1793 poučevati v »turnčku«, bil že 1794 odslovljen in vsaj 1795 učitelj v Kostanjevici. V Šmarije se je vrnil 1804, zopet poučeval vsaj že 1806 in dobil 1818 na priporočilo konzistorija od gubernija potrdilni dekret. L. 1839 mu je poslal konzistorij na prošnjo farmanov kot pomočnika sina Matevža, kateremu je odstopil službo 1847. — Zlagal je pesmi o svetnikih, farnih patronih, umrlih faranih in svojcih, o sebi in svojih nadlogah. Levstik, ki je poznal le tri K.-ove vrstice, ga je uvrstil med Kančnikove posnemalce. — Prim.: Šolska kronika Janeza Ev. Borštnika v Šmarijah (po izpisu Jak. Skubica); Levstik, Zbrani spisi III, 183; Grafenauer, Kratka zgod. slov. slovstva2, 123; J. Novak (rokopis); nadaljnje slovstvo Kidrič, Dobrovský 219, op. 214. Pir.

Pirjevec, Avgust: Kračman, Matevž (1773–1853). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi298419/#slovenski-biografski-leksikon (8. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine