Primorski slovenski biografski leksikon

Kodrič Ravel, politični, športni in glasbeni delavec, r. 7. mar. 1951 v Sofiji (Bolg.), od 1955 živi v Trstu. Oče Miloš, agronom in vrtnar (gl. čl.), mati Aleksandra Markulieva. Osn. š. pri Sv. Ani v Trstu, niž. gimn. pri Sv. Jakobu, Klas. licej Fr. Prešeren z maturo 1970. Zatem je obiskoval Medic. fak. v Trstu, od 1960 š. GlasbM v Trstu, klavir pri prof. Erminiju Ambrozetu. 1973 opravil drž. diplomski izpit na trž. konserv. G. Tartini. Odtlej poučuje klavir na š. GlasbM v Trstu in nastopa kot klavirski spremljevalec. Od 1970 glasb. sodelavec kult. ured. PDk, od 1972 tudi RAITrstA. Od 1965 je član atletske sekcije ŠZ Bor; 1967 je bil mladinski dežel. prvak in drž. rekorder v metu kopja. Od 1965 je član Zveze komun. mladine It. (ZKMI), 1972 na kongresu v Firencah izvoljen v CK ZKMI, v Trstu pa za namestnika pokraj. tajn. ZKMI. 1976 imenovan za rajonskega svetovalca KPI na Zah. Krasu. 1978 izvoljen v trž. obč. svet, 1982 v trž. pokraj. svet. Od 1977 član pokraj. odb. Avtonomne trž. federacije KPI. Od 1978 preds. Krožka za družb, in polit. vede Pinko Tomažič v Trstu.

Prim.: Osebni podatki; časopisna poročila ob volitvah; slika PDk 3. jun. 1982.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kodrič, Ravel (1951–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014700/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine