Primorski slovenski biografski leksikon

Kralj Bogdan, glasbenik, kult. in polit. delavec, r. 26. dec. 1958 v Sv. Križu pri Trstu trgovcu Josipu in Magdaleni Sapunarić Canciani. Osn. š. v Sv. Križu, sred. š. in klas. licej Fr. Prešerna v Trstu z maturo 1977. Diplomiral iz klavirja na konservatoriju v Vidmu 1983, obiskoval številne tečaje za zborovodje v It. in Sji, študiral na Ekonom. fak. trž. U in opravil 20 na 25 izpitov. Klavirski pedagog na GlasbM v Trstu od 1977, podravn. š. GlasbM v š. l. 1991/92, v. d. ravn. v š. l. 1992/93. Član komorne instr. skupine Vecchia Vienna od 1983 in z njo nastopal na celovečernih koncertih v pomembnejših it. gled. kot npr. v Genovi, Sanremu, Roveretu, Comu, Milanu, Vareseju, Trstu, Gorici, R. Emilii itd. Klavirski spremljevalec gojencev GlasbM na republ. in zveznih tekmovanjih: Skopje, Hercegnovi, Lj., Kranj, Velenje in mednar. Farra, Stresa. Kot zunanji sodelavec Radia Trst A je od 1978 do 1980 pripravljal rubriko Mladi in glasba, od 1980 do 1990 rubriko Iz koncertnega in opernega repertoarja in v istem obdobju razne zborovske oddaje. Pisal je koncertne liste za koncertno sezono GlasbM v l. 1986–90. – Kult. delovanje: vodja dekliškega pev. zbora Vesna iz Sv. Križa od sezone 1985/86, ki je dosegel 1. mesto na reviji Coro vivo v Vidmu 1986, srebrno plaketo na tekmovanju v Celju 1987, 4. mesto na drž. tekmovanju v Vittorio Veneto 1987, bronasto plaketo v Zagorju ob Savi 1986; imel več celovečernih koncertov v It. in Jsli; snemal je za Radio Trst A, R. Koper, RTV Sjo, RTV Bgd. Vodja moš. pev. zbora V. Vodnik v Dolini v l. 1987–91, vodja raznih zborovskih nastopov, dirigent na koncertu Gallusovih skladb Gallusovo zvočno bogastvo 1991; član cerkv. pev. zbora v Sv. Križu v l. 1972–82, komornega zbora GlasbM v l. 1976–80, Trž. meš. zbora od ustanovitve do 1984, zbora Fantje izpod Grmade med 1980–84: član in korepetitor zbora Gallus v Trstu v sezoni 1991/92. 1988 je prejel srebrno Gallusovo značko. – Prosvetno delo: član uprav. odb. GlasbM od 1984–87, član glav. odb. in predsedstva ZSKD od 1990, član glav. odb. SKGZ od 1992, član kult. društva Vesna od 1985, član Slov. zamejske skavtske organizacije od 1965. – Pisal je članke predvsem glasb. vsebine in jih objavljal v PDk, KatG, Sk'dancu, govoril na raznih prireditvah in okroglih mizah. – Polit. delovanja: član mlad. sekcije SSk med 1973–89, v l. 1987–89 preds. sekcije, član pokraj. sveta SSk, med 1989–92 član dež. sveta SSk, tajnik sekcije SSk za zah. Kras od 1988, podpreds. rajonskega sveta za zah. Kras v mandatni dobi 1990–92 in od 1992.

Prim.: Osebni podatki in članki v PDk, NL, KatG, M(Trst), NMat, Sk'danc, Gazzettino idr.

Har.

Harej, Zorko: Kralj, Bogdan (1958–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920890/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine