Primorski slovenski biografski leksikon

Košuta Miran, književnik in glasbenik, r. 6. nov. 1960 v Trstu, živi v Sv. Križu pri Trstu. Oče Kamil, fotograf, mati Marta Sedmak, gospodinja, oba iz Sv. Križa. Osn. in sred. š. je dokončal v domači vasi, 1979 je maturiral na klas. liceju Fr. Prešerna v Trstu, 1984 pa je diplomiral iz slovenščine (A predmet) ter primerjalne književnosti in literarne teorije (B predmet) na Filoz. fak. U. v Lj. – »B« študij je dokončal z diplomsko nalogo Vladimir Bartol v luči komparativistike ob primerjalni analizi Al Arafa v seminarju dr. Janka Kosa (akad. l. 1982–83). »A« študij pa je zaključil pod mentorstvom dr. Matjaža Kmecla s temo Alamut: veliki tekst Vladimirja Bartola (akad. l. 1983–84). Po diplomi se je 1984 zaposlil kot urednik pri knjižnih izdajah ZTT. Ureja predvsem it. izdaje, knjižno zbirko EstLibris, plošče in kasete. Od 1991 je tudi glavni in odgovorni urednik zbornika Jadranski koledar. – Na kult. področju je K. dejaven kot član Društva slov. pisateljev (od 1989) in njegovega upravnega odbora (1991–93), konzultant književne nagrade Vilenica (od 1992), zunanji član Odbora za kulturo pri skupščini Republike Sje (1991–92), član upravnega sveta Glasbene matice (od 1991), član komisije za kulturo pri SKGZ (od 1992) in Dežel. odb. za radiotelevizijo v Furlaniji-Julijski krajini (od 1992). – Pisati je začel že v dijaških letih. Objavljal je v Literarnih vajah, Mladih potih, Mentorju, Primorskem dnevniku, Jadranskem koledarju, Naših razgledih in Sodobnosti. 1979 je prejel dijaško Cankarjevo nagrado, 1980 in 1981 nagradi Primorskega dnevnika za noveli Cmoki ter Brstenja v zatonu, 1984 in 1985 pa odkupni nagradi Naših razgledov za črtici Rekviem za trte in starko ter Zelene oči. 1989 je izšla pri ZTT knjiga kratkih proz Rapsodija v treh stavkih. - K. objavlja tudi eseje, kritike, razprave in spremne študije. Med natisnjenimi literarnozgodovinskimi besedili velja omeniti: Izzivalni pogovor z avtorjem Kozoroga ob petdesetletnici prve izdaje (F. Bevk: Kozorog, ZTT, Trst 1983); Vstajenje srca (S. Vuk: Ljubezenska pisma, ZTT, Trst 1986); Alamut: roman – metafora (V. Bartol: Alamut, MK, Lj. 1987); Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo (V. Bartol: Med idilo in grozo, Književna mladina Sje, Lj. 1988); Il fantasma di Trieste (Več avtorjev: Novecento, CERCIC, Grenoble 1990); Usoda zmaja (Več avtorjev: 1991, Zbornik Slavističnega društva Sje, Lj. 1990); Bioi paralleloi (Več avtorjev: Komparatistik als Dialog, Peter Lang, Frankfurt-Bern-New York-Paris 1991, v nemšč.); Il libro sloveno (Več avtorjev: I giorni della Slovenia, Edizioni E, Trieste 1991). – Med razpravami in eseji pa so pomembnejše: Krpanova sol (Jezik in književnost 1991/2); Tamquam non essent? (Metodi e ricerche 1992/1); Bartolova dramatika (Slavistična revija 1992/3). – K. je tudi sodelavec Enc Sje, v katero prispeva od 1989 razna biografska in komparativistična gesla (npr. Italijansko-slovenski odnosi: Književnost, 4. zv. Enc Sje). – Kot soavtor je v knjigi Deklica, podaj roko (ZTT, Trst 1985) filološko in notografsko obdelal glasbeno gradivo. – Glasbeno pot je K. nastopil na šoli GlasbM v Trstu, ko je pričel obiskovati študij klarineta v razredu prof. Marcella Manuellija. Iz tega inštrumenta je diplomiral 1987 na konservatoriju Benedetto Marcello v Benetkah. Ob klarinetističnih nastopih, tekmovanjih (Sarajevo 1981, Kranj 1983, Trbovlje 1985), koncertih (Celjska koncertna sezona 1989, Sezona GM 1990) in snemanjih (kaseta Da pa naco' ne gremo spat, ZTT, Trst 1988; Radio Trst A, RTV Koper, RTV Lj., RTV Sarajevo, RAI itd.) se od 1983 ukvarja tudi s pisanjem avtorske glasbe in besedil za popevke, kabaret in gledališče. – Kot klaviaturist, tekstopisec in skladatelj je s kabaretno skupino Karst Brothers posnel kaseto Mačka v žaklju (Ars Nova, Trst 1987) ter sodeloval pri kabaretnih predstavah Zmjeren manj je duabreh uosmic, Le Balcon, Zamejsko tele, Škovace in pri radijskem kabaretu Toč (Trst 1984). Za radio je napisal songe in glasbeno opremil še otroško igro Profesor Modrinjak (Trst 1985). Za gledališče pa je prispeval songe ter avtorsko glasbo predstavam Vaje v slogu (KD Vesna, Sv. Križ 1983), Kekec in Mojca (SKD Tabor, Opčine 1984), Mistero Buffo (ZSKD Trst 1984), Pojoča je noč (ZSKD Trst 1985), Vrnimo se k Prešernu (ZSKD Trst 1985), Razbojniki iz Kardemomme (SSG Trst 1990), Zmajčkov rojstni dan (SKD Tabor, Opčine 1992) in Cesarjeva nova oblačila (SSG Trst 1992). – K-ova glasba iz otroških predstav SKD Tabor z Opčin je 1992 izšla na A strani kasete Odrček poje (B stran: Nevio Miklavčič), ki jo je v Novi Gor. izdala založba Arthea.

Prim.: Osebni podatki 20. maja 1993; Arhiv OZE pri NŠK – Trst.

Ropet

Petaros, Robert: Košuta, Miran (1960–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920790/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine