Slovenski biografski leksikon

Verbec (Verbezius) Janez Štefan, teolog, r. 1600 (?) v Glanitzu (Klanec pri Kozini) poddavkarju mitničnega urada Petru in Katarini r. Haesiber; kje in kdaj u., ni znano. Pod pritiskom protireformacije se je družina s 3 otroki 1601 odselila v Meissen na Saškem, kjer se je V. šolal s podporo vojvode in potem na univerzi v Leipzigu (prejemal 8 let štipendijo). Nato je bil preceptor na znani human. dež. šoli Pforta v Turingiji, 1 leto »tertius collega« in 3 leta »con rector«. Na vojvodov poziv je bil 1630 prof. poetike na univerzi v Leipzigu. Potem je odšel v Gradec, se vrnil v katol. vero in se vpisal na teologijo. Prestop iz luteranstva je opravil svečano v dvorni jezuitski cerkvi z javno pridigo, ki jo je tudi obj. v knjigi: M. Johannis Stephani Verbezii gewesenen Professoris Poëseos bey der Universitet zu Leipzig Öffentlicher Dess Lutherischen Missglaubens zu Grätz, in der Hofkirchen S. Egidij der Societet Jesu … gehaltener Widerrueff. MDCXXXI Grätz (unikat v graški dež. knjižnici, kopija v NUK). V »poetičnem dodatku« je obj. 12 izvirnih relig. pesmi v lat. (od teh 3 prev. v nem.) in nem., uglašenih na svojo spreobrnitev. Šest je posvečenih cerkv. in posvetnim dostojanstvenikom (papežu, cesarju, škofom, med njimi lj. R. Scarlichiju — SBL III, 211). Zlasti v lat. pesmih je V. spreten verzifikator, ki je kos tudi zelo zahtevnim metričnim oblikam. — Pohlin knjige ne navaja, pač pa pripisuje V-u nekaj drugih (za njim Dimitz III, 476, s pridržkom), a s pomanjkljivimi bibl. podatki; teh knjig doslej ni bilo mogoče preveriti. — Prim.: M. Johannis Stephani Verbezii … Offentlicher… Widerrueff, 1631, 11 sl.; A. Schlossar, Die Literatur d. Steiermark … Graz 1914², 71. Mušič

Mušič, Drago: Verbec, Janez Štefan (1600–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi771731/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Primorski slovenski biografski leksikon

VERBEC (VERBEZIUS) Janez Štefan, teolog, r. 1600 (?) v Glanitzu (Klanec pri Kozini), ni znano, kdaj je umrl. Oče Peter, poddavkar mitničnega urada, mati Katarina Haesiber. Družina se je 1601 s tremi otroki pod pritiskom protireformacije odselila v Meissen na Saško. V. se je šolal na U v Leipzigu. Prejemal je 8 let vojvodovo štipendijo, potem je bil učitelj na dežel. šoli v Turingiji. 1630 je bil prof. poetike na U v Leipzigu. Nato je odšel v Gradec in se vrnil v katol. vero. Prestop iz luteranstva je opravil slovesno v dvorni jezuitski cerkvi z javno pridigo, ki jo je objavil v knjigi 1631. V graški knjižnici hranijo unikat. Knjigi je dodal 12 izvirnih relig. pesmi v latin. in nemšč. Nekatere so posvečene cerkv. in drugim dostojanstvenikom. Dobro pozna latin. metriko.

Prim.: SBL IV, 400 in tam navedena liter.

Jok

Kragelj, Jožko: Verbec, Janez Štefan (1600–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi771731/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine