Slovenski biografski leksikon

Štrancar Alojz, gozdarski strokovnjak, r. 30. avg. 1885 v Štrancarjih pri Vipavi kmetu Antonu in Katarini r. Kante, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1891–5 na Planini pri Ajdovščini, 1895–7 v Lj., tu tudi 1897–905 klas. gimn., visoko šolo za zemljedelstvo in gozdar. 1905–9 na Dunaju, bil 1915–8 mobiliziran (od 1917 inž. poročnik). – Š. je bil od prve nastavitve 1910 do upok. 1950 v službi urejanja hudournikov: 1910–3 pri gozd. odseku v Zadru (gradb. vodstvo v Kninu), 1914–45 pri Gradb. vodstvu oz. Gozdnotehn. odseku za Sjo v Lj. (Poverjeništvo za kmetij. SHS, Dež. vlada za Sjo, Gen. inspekcija voda, Hidrotehn. odd. Velike lj. županije, Ban. uprava Drav. banovine), 1945 upok., 1946 reaktiviran pri min. za gozdarstvo LRS v istem odd. – Š. je populariziral in razširil urejanje hudourniških del po vsej Sji, projektiral in izvedel hudourn. dela mdr. v Polhovem Gradcu, Srednji vasi v Bohinju, Žireh; sestavil idejne načrte za ureditev gornjesav. hudournikov in pisal članke v: Ljubljanski velesejem. Jesen 1930, 75–8; Kol jsl kmečke zveze 1931; Jesenski velesejem. Vodič in katalog, Lj. 1936, 31–5; Tehnika in gospodarstvo 1936/7; GozdV 1938, 102 sl.; izdelal poročilo za Gozdar. anketo banske uprave: Ureditev hudournikov, njih izvor in delovanje na vodni režim potokov in rek … Lj. 1940, 39 str. (ciklost.) ter objavil nekrolog V. Fasanu (GozdV 1963, 299). – Prim.: osebni podatki; Spominski almanah 220 (slika), 337; Šumarska enc. 2, 547. – Slike: Lj. velesejem. Jesen 1930, 9; Jesen. velesejem. Vodič in katalog. Lj. 1936, 15. *

Uredništvo: Štrancar, Alojz (1885–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi669033/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine