Arhar, Justin (1883–1916)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 40, 27. 9. 1925

Novi Slovenski biografski leksikon

V ljudski šoli so učitelji kmalu spoznali Arharjev izredni talent, zato so očetu svetovali, naj ga pošlje na šolanje v Ljubljano. Poslal ga je pod pogojem, da si kmalu začne sam služiti kruh. Po dokončanem 4. gimnazijskem razredu je vstopil na učiteljišče v Ljubljani in ga 1903 z odliko končal. Najprej je bil imenovan za učitelja na c.-kr. Ciril-Metodovi šoli pri Sv. Jakobu v Trstu, kjer je ostal dve leti. Tržaška gosposka ga sprva ni hotela potrditi. Nato je bil imenovan za učitelja na pripravnici za srednje šole v Trstu, kjer je deloval do svoje zgodnje smrti. 1908 je začasno učil na Ciril-Metodovi šoli na Acquedottu v Trstu. Kot šolnik je vedno skrbel, da so se otroci čim več naučili, zato je bil strog do površnih in brezbrižnih učencev. Avgusta 1915 je bil vpoklican v vojsko, kjer si je zaradi šibkosti nakopal bolezen. Ko je bil konec jeseni oproščen vojaške službe, je kljub bolezni poučeval še nekaj mesecev, nato pa je po nasvetu zdravnikov poučevanje opustil in kmalu zatem umrl.

Takoj po prihodu v Trst se je včlanil v narodna društva. V začetku je imel pedagoška predavanja za starše v šentjakobski čitalnici. Nastopal je tudi na prireditvah Dramatičnega društva, pri katerem je bil več let odbornik. Največ se je udejstvoval v Ciril-Metodovi družbi. Ko se je 1906 moška podružnica Ciril-Metodove družbe reorganizirala, je bil tudi Arhar med novimi odborniki. Novi odbor se je zelo zavzel za razširjanje slovenskega šolstva. Odboru se je posrečila ustanovitev nove šole na Acquedottu in kasneje tudi gradnja novega šolskega poslopja pri Sv. Jakobu. Pri projektih Ciril-Metodove družbe je bil Arhar stalno navzoč. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi Trgovsko-obrtne zadruge, nato pa je v njej deloval kot nadzornik, član načelništva in upravitelj. Prosti čas je posvečal šolskim zavodom, ki jih je ustanovila Trgovsko-obrtna zadruga. Poučeval je na dvorazredni trgovski šoli, na večernih trgovskih tečajih in na obrtni nadaljevalni šoli. Zadruga ga je poslala za zastopnika v kuratorij trgovske šole in v odbor hotelske družbe Grljan. Bil je tudi tržaški poverjenik Slovenske matice.

Viri in literatura

SBL.
PSBL.
Poskusna gesla za novi SBL, Ljubljana, 2000.
Letopis Matice Slovenske, 1911, 23, 48.
Justin Arhar, Učiteljski tovariš, 5. 5. 1916; 19. 5. 1916.
Justin Arhar, Koledar (Vestnik) XXXI. šolske Družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani za navadno leto 1917, Ljubljana, 1916.
Sv. Jakob : zgodovinski rezgledi po življenju Slovencev v tržaškem delavskem okraju, Trst, 1980, 61, 93.
Ambrožič, Matjaž: Arhar, Justin (1883–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi130434/#novi-slovenski-biografski-leksikon (18. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 1. zv.: A. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Slovenski biografski leksikon

Arhar Justin, šolnik in narodnoprosvetni delavec, r. 17. apr. 1883 v Št. Rupertu na Dolenjskem, u. 20. apr. 1916 v Trstu. Dovršivši 4. gimn. razr., je stopil na učiteljišče v Ljubljani, ga 1903 z odliko končal ter služil najprej na c. kr. šoli pri Sv. Jakobu v Trstu, potem pa na pripravnici za srednje šole v Trstu. Bil je med ustanovniki in pa dolgoleten odbornik Trgovsko-obrtne zadruge v Trstu, prirejal pedagoška predavanja za starše v šentjakobski Čitalnici v Trstu, s pridom se udejstvoval pri Dramat. društvu v Trstu ter znatno sodeloval na šolskih zavodih, ki jih je ustanovila Trg.-obrtna zadrnga: na dvorazredni Trgovski šoli, v večernih trgovskih tečajih in v obrtno-nadaljevalni šoli. — Prim.: UT, 1916, št. 9 in 10; KCD 1917. Od.

Ozvald, Karel: Arhar, Justin (1883–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi130434/#slovenski-biografski-leksikon (18. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Arhar Justin, šolnik in narodnoprosvetni delavec, r. 17. apr. 1883 v Št. Rupertu na Dolenjskem, u. 20. apr. 1916 v Trstu. Po 4. razr. gimn. je v Lj. nadaljeval s študijem na učiteljišču in diplomiral z odliko 1903. Že istega leta je prišel na Ciril-Metodovo šolo k Sv. Jakobu v Trstu, toda tržaška gosposka ga ni hotela potrditi. Pozneje je razčistil svoj položaj, toda na CM šoli je učil samo to leto. Naslednje leto je odšel na c. kr. pripravnico za sred. šole v Trstu. 1908 je začasno učil na vzporednici CM šole na Acquedottu v Trstu. – Bil je soustanovitelj in odbornik Trgovsko-obrtne zadruge v Trstu. V šentjakobski tržaški Čitalnici je prirejal pedagoška predavanja za starše, sodeloval z Dramat. društvom in s šolskimi zavodi, ki jih je ustanovila Trgovsko-obrtna zadruga: poučeval je na dvorazredni Trgov. šoli, v večernih trgov. tečajih in v obrtno-nadaljevalni šoli.

Prim.: UT 1916, št. 9 in 10; KCD 1917; SBL I, 14; L. Debeljak-Turk, Sv. Jakob, 61, 93.

Mal

Malnič, Andrej: Arhar, Justin (1883–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi130434/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine