Primorski slovenski biografski leksikon

Jereb Viktor, učitelj, šolnik, prosvetni delavec, r. 20. nov. 1904 v Cerknem, kjer je u. 1. nov. 1984. Oče Ivan, zidar, mati Marija Kranjc, dninarica. Štirirazr. osn. š. je obiskoval v Cerknem, 1915 je hodil v pripravnico, v letih 1916–18 je opravil zaposlovalni tečaj gor. učiteljišča prav tako v Cerknem. Po vojni je hodil v novo ustanovljeno slov. učit. v Tolminu (1919–23) in ga zaključil z odličnim uspehom. Strok. učit. izpit je opravil 1924 v Tolminu. V šol. 1. 1923–24 je služboval kot provizorični učitelj v Bovcu. Sept. 1924 je bil nastavljen kot izredni učitelj v Števerjanu pri Gor. l. okt. 1924 je bil vpoklican v vojsko in prisiljen obiskovati šolo za rezervne častnike v Pulju, maja 1925 je bil poslan kot častniški pripravnik v Trst k 151. pešpolku. Zaradi incidenta polit. narave je bil dva mes. v ječi, opravil častniški izpit, vendar zaradi protiit. in protifaš. čustev ni bil povišan v častnika. Kot narednik je bil poslan v Bologno. 16. mar. 1926 je odslužil voj. rok, 1. apr. i. l. pa je znova nastopil učit. službo v Števerjanu, kjer je ostal tri leta in postal redni učit. Kot nezaželen in nevaren element je bil sept. 1929 premeščen v rimsko provinco (Artena, Civitavecchia), kjer je služboval celih 13 let, samo zadnje leto je bil v sev. It. v Monselice. Med počitnicami 1943 po padcu faš. se ni vrnil na službeno mesto, ampak se je z veliko vnemo lotil organiziranja slov. pouka po cerkljanskih vaseh. Sestavil je učni kader iz učiteljev, dijakov in kmečkih deklet in uredil pouk v 23 vaseh po kmečkih hišah. Sestavil je učni načrt, v katerem je bil velik poudarek na slov. jeziku. Načrt je bil odobren za vse šole po vaseh na Primor. Po vojni je poučeval slov. na gimn. v Cerknem, ustanovil Prosv. društvo v Cerknem in po vaseh, režiral igre, organiziral prireditve, vodil pev. zbor PD v Cerknem. Dal je pobudo za obnovitev Planin, društva v Cerknem in ga kot tajnik več let vodil. Dal je pobudo in vodil delo, da so s prostovoljnim delom iz vojaške postojanke na Poreznu zgradili sodobno planinsko kočo. Prav tako so na njegovo pobudo in po njegovem načrtu zgradili impozanten spomenik padlim partiz. na Poreznu. V zapisniku ob 75. obletnici Planin, društva v Cerknem piše: »Sredi maja 1949 se je pričelo s pripravljalnimi deli v planin, koči. Dela je bilo veliko, denarja malo, volje in požrtvovalnosti pri članih dovolj. Ravno poslednje je bila tista sila, da je bila 14. avg. 1949 otvoritev nove koče skupno z odkritjem spomenika padlim borcem. Avtor spomenika je bil Viktor Jereb iz Cerkna. « V zapisniku iz 1971, str. 8 piše: »Zidarji so po končanem delu koče, pod vodstvom tajnika Viktorja Jereba, postavili vrh Porezna spomenik padlim borcem. Načrt za spomenik je naredil tajnik sam. Pri spomeniku so pokopali ostanke borcev, ki so jih prenesli iz niže ležečega začasnega pokopališča.« Podatki o delih v koči so naslednji: strok. dela je bilo 1286 ur, vozniki so opravili 490 ur vožnje, prostovoljnega dela pa je bilo skupno 4338 ur. Plan. zveza Sje je prispevala 306.485 din. Iz lastnih sredstev je društvo prispevalo 67.510 din.

Prim.: Lastni arhiv; Zapisniki Plan. društva Cerkno od ustanovitve 1904 dalje, shranjeni v društvenem arhivu; podatki Ivane Leskovec iz Mest. Muzeja v Idriji, odd. Cerkno.

Rut.

Rutar, Tone: Jereb, Viktor (1904–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013200/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine