Primorski slovenski biografski leksikon

Abram (Abrami) Laura, profesorica in javna delavka, r. 7. febr. 1919 v Trstu. Oče dr. Josip je bil odvetnik (gl. članek), mati Ljudmila Cerkvenič. Študirala je v zavodu Nôtre Dame de Sion v Trstu in maturirala na učiteljišču G. Carducci (1937) in klasičnem liceju F. Petrarca (1938), diplomirala na katoliški univerzi v Milanu (1941 – klasično jezikoslovje). Prof. izpit iz literarnih ved (1949), ravnateljski izpit za srednjo šolo (1963), za slovenske liceje in učiteljišča (1973). Poučevala je v Trstu ital. in lat. na srednji šoli G. Brunner (1941–42), na Istituto nautico (1942–44), na Istituto tecn. L. da Vinci (1944–45), na liceju F. Prešeren (od 1945 dalje). V š. l. 1966–67 je bila pov. ravnateljica na učiteljišču A. M. Slomšek, od 1955 na liceju, v dvoletju 1965–67 tudi redna ravnateljica na sred. š. sv. Cirila in Metoda. L. 1973 je postala redna ravnateljica liceja F. Prešeren. L. 1954–55 je bila svetovalec za slov. šole na Ravnateljstvu za javno šolstvo v Trstu; več let v komisiji za nastavitve profesorjev, za izdajo šolskih knjig in v raznih drugih šolskih odborih. V akademskih letih je bila v združenju ital. katoliških visokošolcev (FUCI), predsednica tržaške skupine in svetovalka za severovzhodno Italijo v osrednjem odboru. Bila je med ustanovitelji Društva slovenskih izobražencev v Trstu in več let njegova predsednica. L. 1946 je ustanovila v Trstu krožek Slovenskih kat. akademičark, iz katerega je pognala Slovenska Vincencijeva konferenca, ki je dobila 1951 škofijsko priznanje kot osrednja škofijska organizacija, od 1972 pa je pravna ustanova. Njena predsednica je od 1946 do danes. Za svoje delo je dobila 1961 papeško odlikovanje Pro Ecclesia et Pontifice. Od 1966 je tajnica in član ožjega odbora v škofijskem pastoralnem svetu. Napisala je dve šolski knjigi: Latinska vadnica za srednje šole, I. del, Trst 1949 in Latinska vadnica in slovnica za II. razred nižjih srednjih šol, Trst 1951.

Prim.: M. Jevnikar: Slovenske šolske knjige v Trstu, Tabor, Trst-Celovec, 1951, 86; Alojzij Geržinič, Pouk v materinščini – da ali ne?, Buenos Aires, 1972, 119; Il Piccolo 1961, 30. XII; vprašalna pola.

Jem.

Jevnikar, Martin: Abram, Laura (1919–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi917608/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 1. snopič A - Bartol, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1974.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine