Primorski slovenski biografski leksikon

Čok Amalija, učiteljica in prosvetna delavka, r. 30. jun. 1889 v Lonjerju pri Trstu, sestra inž. Andreja (gl. čl.). Oče Mihael je bil podjeten kmet, organiziral je prevoz peska v Trst in gnoja iz mesta, mati Marija Čok. 1909 je dovršila gor. učiteljišče in začela poučevati na Katinari. V začetku 1911 je z dr. Ivanom M. Čokom (gl. čl.) ustanovila v Lonjerju podružnico CMD in postala njena tajnica. 1921 se je preselila z materjo in bratom k Sv. Ivanu pri Trstu, kjer živi še sedaj. 1922 so jo prestavili k Sv. Ivanu in tu je učila še 1927, ko so jo po Gentilejevi reformi upokojili. Pri Sv. Ivanu je bila preds. krajevne podružnice novoustanovljenega Šolskega društva, ki je prevzelo naloge ukinjene CMD. V š. l. 1928/29 je prevzela službo na slov. zasebni š. pri Sv. Jakobu in tukaj ostala dve leti, do ukinitve. Nato je na zasebni š. v ul. Battisti v Trstu poučevala slov. (s Ferdom Kleinmeyrom in Jožetom Kosovelom), toda 3. jun. 1938 so jo aretirali in brez obtožbe zaprli v Tržiču, nato v Trstu, kjer je niso niti zaslišali. Izpustili so jo 14. jan. 1939. Med zadnjo vojno je zbirala otroke na svojem domu in jih poučevala. Delovala je tudi v tedanjih dobrodelnih društvih.

Prim.: Slovenska šola od zatrtja do obnovitve. V usodi Amalije Čok faze trpke zgodovine slovenskega šolstva, PDk 10. 5.1970, 5–6 s sl.; Alojzij Geržinič, Pouk v materinščini – da ali ne?. Buenos Aires 1972, 42; Drago Pahor, Prispevki k zgodovini obnovitve slovenskega šolstva na Primorskem 1943–1945, Trst 1974, 71.

Jem.

Jevnikar, Martin: Čok, Amalija (1889–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006520/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine