Primorski slovenski biografski leksikon

NADLIŠEK Štefan, prosvetni in politični delavec, r. 20. okt. 1824 na Katinari pri Trstu (krščen v Bazovici), u. 3. febr. 1897 pri Sv. Ivanu v Trstu. Oče Janez je bil kovač, zato so hiši rekli »pri Kovačevih«, mati Marija Kalin iz Ajdovščine. Osn. š. je dovršil na Katinari, potem se je sam izobrazil za geometra. Hči Marica Bartol-Nadlišek piše o tem: »Spominjam se, da so ob nedeljah ves dan hodih ljudje k njemu, da jim je napravljal pogodbe, risal načrte, hodil merit zemljišča. Bil je v tem samouk, a delal je brezhibno. Ko je prišla leta 1883 prepoved, da ne sme risati načrtov, kdor nima izpita za geometra, je šel k izpitu in postal avtoriziran geometer – star 61 let« (Razgl. 1948, 366). 1846 se je poročil s Katarino Kocjančič iz Kolonje(Colonia - Trst) in se preselil k njej. Ko mu je žena umrla ter mu zapustila sina in hčer, se je poročil z Marijo Ipavec, vdovo z dvema hčerama. Leta 1869 si je kupil hišo z obširnim posestvom pri Sv. Ivanu v Trstu in se vključil v tamkajšnje kult. in polit. življenje. Že 1870 je bil izvoljen v trž. mestni in deželni svet za okraj Sv. Ivan in na tem mestu je ostal 23 let. Hči Marica piše, da je hodil na obč. seje, »razen v zadnjem letu, zmerom v okoličanski narodni noši, v širokih črnih hlačah do pod kolen, v belih nogavicah in črnih čevljih«. Za vsako sejo je dobil 2 gold. V obč. svetu se je vsa leta potegoval za slov. šole in za gosp., kult. in polit. razvoj Slov. na Tržaškem. 12. nov. 1874 so v hiši Antona Trobca (gl. čl.), drugega svetoivanskega kult. in polit. veljaka, ustanovili Politično in bralno društvo Edinost (E 25. nov. 1920). N. je bil preds. pripravljalnega odbora in poleg njega so bili med ustanovitelji: geometer in kamnosek A. Trobec, politik in časnikar I. Dolinar, mestni svetnik in drž. poslanec I. Nabergoj in kaplan J. Križman. Na prvem obč. zboru je bil izvoljen za preds. I. Nabergoj, N. je postal odb. Po neuspelih pogajanjih z goriška Sočo so začeli 8. jan. 1876 izdajati list E. Ker je bil N. dober in navdušen pevec, je pel v zboru svetoivanske čitalnice. Bil je preds. Društvene krčme pri Sv. Ivanu, ki je bila v njegovi hiši. Imel je kamnolom in s tem kamnom je dvignil in podaljšal hišo. Podpiral je Bralno in tamburaško društvo pri Sv. Ivanu, bil v odb. CMD in naročen na knjige MD. Udeleževal se je tedanjih taborov in shodov ter delal propagando zanje. Ob njegovi smrti je poslal Simon Gregorčič hčeri Marici prigodno pesem (Gregorčičevo ZbD IV, 157).

Prim.: Ž. arh. Bazovica in Novi sv. Anton Trst; Smrt pobrala g. Št. N., E 4. febr. 1897; Edinost 1876–1926, Trst 1926, 18 s sl.; M. Bartol Nadlišek, Iz mojega življenja, Razgl. 1948, 153, 157, 366; Gregorčič ZbD IV, 157, 444; VI. Bartol, Mladost pri Sv. Ivanu, PDk 16. jan. 1955; P. Kolarič, Stoletni razvoj slov. organizacij pri Sv. Ivanu, Slovenska čitalnica pri Sv. Ivanu 1868–1968, Trst 1968, 11–12 s sl., 14, 18, 22–23, 36.

Jem.

Jevnikar, Martin: Nadlišek, Štefan (1824–1897). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930010/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine