Primorski slovenski biografski leksikon

Kocjančič Ksenija (Nežica), roj. Vižintin, polit. in prosv. delavka, r. 10. apr. 1918 v N. mestu, u. 4. sept. 1982 v Gor. Oče Rudolf, nadučitelj v Renčah, med obema vojnama izseljen v Piemont, mati Evgenija Hebat. Otroštvo je preživela v Piemontu in tam zaključila nižjo girnn. Po povratku na Gor. 1938 se je vključila v narodno in revoluc. gibanje prim. študentske mladine. 1940 je bila aretirana in zaprta do nov. 1943. Po povratku se je ponovno vključila v NOB in dec. 1943 postala prosv. ref. kraškega okrožja. Bila je član OOOF in OK KPS za Kras, avg. 1944 pa član OO OOF in OK KPS za Srednjeprimorsko. Na Krasu, na Gor. in v okolici Trsta je ustanavljala slov. part. šole in usmerjala kult. dejavnost. Po vojni je opravljala pomembne javne in polit. funkcije med zamej. Slovenci. Med drugim je bila članica OO DFS in federalnega komit. KPI, članica in potem preds. SKGZ za Gor., po združitvi s Trstom pa podpreds. SKGZ do 1963, ko se je umaknila iz polit. življenja in se posvetila prosv. delu med šolsko mladino. Na U v Padovi je doktorirala s tezo La poesia dei partigiani sloveni, 1952 pri prof. Art. Cronii (PSBL I 207–08). Kot prof. it. in lat. je ves čas po vojni službovala na slov. lic. v Gor. in na slov. sred. š. Ivan Trinko v Gor. Živi v Gor. Njeno partizansko ime je Janja.

Prim.: S. Plahuta, Kulturno prosvetna dejavnost v srednjeprim. okrožju, GorLtk 8 (1981), 125–72; Most 1967, št. 16, 265; osebni podatki; (gv), Umrla je tov. Nežica, PDk 5. sept. 1982 s sl.; Žalna seja za tov. Nežico, PDk 7. sept. 1982; Umrla je prof. N. V. K., KatG 9. sept. 1982; Dorica Makuc, N. V.-K., Delo (Lj.) 14. sept. 1982 s sl.

Plah.

Plahuta, Slavica: Kocjančič, Ksenija (1918–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014600/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine