Primorski slovenski biografski leksikon

Jakomin Dušan, duhovnik in prosvetni delavec, r. 11. jan. 1925 pri Sv. Antonu pri Kopru. Oče Martin je kmet in cerkveni pevec, mati Marija Turk. Prve tri razr. osn. š. je dovršil v domači vasi, ostale v Trstu. Prvi razr. gimn. je začel v Gor., nadaljeval v Kopru v malem semenišču in maturiral 1945, bogoslovje v Gor. in bil posvečen 26. jun. 1949. Duhovniško službo je začel v Mačkoljah (1949–50), nadaljeval na Opčinah (1950–51), v Dolini (1951–52), od okt. 1953 je v Škednju. Od tu je nekaj časa oskrboval Domjo, nato 12 let duhovnijo Sv. Barbaro nad Miljami, zdaj še Kolonkovec. Ves čas je katehet na osn. š., nekaj časa je učil petje na sred. š. Glasbo (klavir) je študiral pri prof. Emilu Komelu v Gor. in pri prof. I. Grbcu v Škednju. Vodil je pevski zbor v rojstni vasi, v koprskem malem semenišču, v gor. bogoslovju, na Vipavskem, po Krasu in po vseh župnijah, kjer je kaplanoval. Ustanovil je in vodi pevski zbor v Škednju. Kot glasbeni referent SP je organiziral in vodil božične koncerte združenih pevskih zborov do 1963; od 1962 skrbi na RAITrstA za tedensko oddajo Nabožna glasba, sodeluje kot glasbeni in kulturni kritik. Od 1959 deluje tudi kot publicist. Je odgovorni urednik Našega vestnika, glasila slov. duhovnikov v Tr., Pastirčka, mesečnika za mladino, in Mladike (1958–61). Sodeluje v KatG, GMD, CG in Ognjišču. Za Ognjišče je napisal v Prilogi Kratek pregled glasbene zgodovine in Tržaški Slovenci, član je vodstva Zveze katoliških časnikarjev v deželi, bil je preds. Pripravljalnega odbora za škof. zborovanje in predstavnik slov. duhovnikov na Kongresu za manjšine v Tr. Je ustanovitelj in vodja Škedenjskega etnografskega muzeja, ustanovitelj in preds. Doma Jakoba Ukmarja v Škednju. Oskrbel je izdajo zadnje Ukmarjeve knjige Eshatologija in ji napisal spremno besedo (1972).

Prim: Osebni podatki; Prospetto delle diocesi di Trieste e Capodistria, 1959, 89.

Jem.

Jevnikar, Martin: Jakomin, Dušan (1925–2015). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012460/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine