Primorski slovenski biografski leksikon

Gantar Drago (Karel), gospodarski strokovnjak, prosvetni in športni delavec, r. 20. nov. 1919 v vasi Zavratec pri Idriji, u. 12. febr. 1989 v bolnišnici v Trstu. Oče Matija, manjši trgovec, mati Marija Ipavec, oba umrla, ko je bil v gimn. Osn. š. v domačem kraju, klas. gimn. v Malem semenišču v Gor., matura v Lj. 1950 je dosegel doktorat na Ekonom. fak. v Trstu, že prej pa se je posvetil poučevanju na slov. šolah na Tržaškem: 1948–49 trg. strok. tečaj Prosek, 1949–53 trg. strok. tečaj Katinara, 1953–60 Trg. tehn. zavod Ž. Zoisa. Kot stalni prof. je moral oditi na it. trg. zavod Carli. Toda šola je bila za strok. razgledanega in podjetnega G. premalo, odprl je svojo konzulentsko pisarno in se začel uveljavljati. V začetku leta 1973 je postal ravn. Hranilnice in posojilnice na Opčinah pri Trstu in jo vodil do smrti. Na tem mestu je razvil vso svojo strokovnost, znanje, delavnost in prijazen nastop do take mere, da je ta slov. denarni zavod pripeljal do moderne ustanove. HiP si je zgradila novo poslovno stavbo, in ko je ta postala premajhna, si je v bližini zgradila večjo, a preselitve G. ni dočakal. G. je poznal gosp. razmere in potrebe ljudi, znal jih je poslušati, jim svetovati in pomagati, da se je krog vlagateljev in posojilojemalcev neprestano širil. Zaradi uspehov je bil izvoljen za člana uprav. odb. Dežel. federacije hranilnic in posojilnic v Vidmu, kjer je bil že od začetka član njene izpitne komisije. Velik je bil njegov prispevek k delovanju bančne sekcije Slov. dežel. gosp. združenja (SDGZ). – G. je imel odprto srce za potrebe slov. kult. in šport. društev in ustanov. Tako je HiP založila nekaj pomembnih knjig, podpira Izvestje sred. šol, od G-jevega nastopa nakazuje sredstva za trž. liter. nagrado Vstajenje. Od ustanovitve 1950 je bil nekaj let član odb. SKSZ pod Bcsednjakovim vodstvom, pobudnik in ustanovitelj tednika Novi list (NL), v katerem je sodeloval skoraj 20 let, soustanovitelj in odb. zadruge Naš Kras, ustanovni član in 20 let v vodstvu šport, društva Polet, več let preds. košarkarske ekipe Jadran in jo pripeljal do B lige. Na U je pel v moš. zboru Jadran.

Prim.: E. K., Umrl je dr. Dr. Gantar, PDk 14. febr. 1989 s sl.; Z. H. (Harej), Zbogom, dragi prijatelj!, KatG 2. mar. 1989; M. Jevnikar, KolGMD 1990, 157–58 s sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Gantar, Drago (1919–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010960/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine