Poklici in dejavnosti Gospodarski strokovnjak

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Černigoj, Teodor
4. oktober 1936, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Gantar, Drago
20. november 1919, Zavratec (Idrija, obč.), Slovenija
12. februar 1989, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kovačič, Stanko
5. maj 1898, Trst – Greta, Furlanija - Julijska krajina, Italija
24. julij 1977, Ankaran, Slovenija
Mermolja, Mirko
28. januar 1906, Devin, Furlanija - Julijska krajina, Italija
?, neznano
Obersnel, Maks
25. oktober 1883, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
18. avgust 1972, Portorož, Slovenija