Primorski slovenski biografski leksikon

Černigoj Teodor, strokovnjak za gospodarska vprašanja, posebni svetovalec v slov. zunanjem ministrstvu, r. 4. okt. 1936 v Trstu, živi v Lj. Oče Avgust, akad. slikar (gl. čl.), mati Doroteja Rotter, gospodinja. Maturiral je na učiteljišču A. M. Slomška v Trstu 1954, potem je dovršil Šolo za prevajalce in tolmače v Trstu (angl. in nem.) apr. 1961. Tega leta je odšel v Švico in delal pri General Motors (1961–63), pri Union des Banques Suisses (1963–65), pri Union Carbide Corporation (1965–69) in pri Capelin Associati (1969–74). Odgovoren je bil za prevod in natis tehnične in bančne dokumentacije, bil je načelnik personalnega oddelka, odgovoren za izbiranje in nastavljanje, intervjuje, psihološke teste, reorganizacijo podjetij in tečaje za usposabljanje za mnoge mednarodne družbe. Pri Fiatu v Švici (1974–76) je bil načelnik personalnega oddelka za 500 uslužbencev uradov v Ženevi in Zürichu. Ker govori sedem jezikov, se je zaposlil pri Mednar. zdravst. organizaciji OZN v Ženevi. Poslali so ga v Zah. Afriko, v Ougadougou, glavno mesto države Burkina Faso. Tam je bil vodja personala in načrta OZN za uvedbo sodobnih zdravst. ustanov v sedmih državah Zah. Afrike, kot tudi drugih oblik izobraževanja. Od tam so ga poslali v Nairobi (Kenija), kjer je imel vodilno vlogo v načrtu Unchs-Habitat, ki ga je OZN pripravila za planiranje v državah v razvoju. Na Karibih je nekaj časa vodil načrte OZN za razvoj otokov. Nato je več let pri OZN v New Yorku opravljal razne dolžnosti. Od sept. 1984 je v okviru OZN na Dunaju pri Atomski agenciji vodil projekte za mednar. eksperte; zadnje leto je bil pomočnik dir. Laboratorija raziskave in izotopi. Jan. 1988 seje zaposlil pri podjetju Olivetti-Avstrija in bil pomočnik generalnega dir. z obširnimi zadolžitvami. Jun. 1990 je prišel k Ital. trgovin. zbornici za Avstrijo, kjer je v kratkem napredoval do general. sekretarja. 10. maja 1993 je bil imenovan za posebnega svetovalca v slov. zunanjem ministrstvu v Lj. Zagovarja ustanovitev Slov.-it. trgovin. zbornice, da se Sja ne bo opirala samo na Nem. in Avstrijo.

Prim.: Arhiv učit. A. M. Slomška v Trstu; IzvTrst 1955, 19; M. Waltritsch, Tržačan v svetu. Dr. T. Černigoj ima za seboj 30 let vodilnega dela po svetu, PDk 18. maja 1993 s sl.; osebni podatki.

Jem.

Jevnikar, Martin: Černigoj, Teodor (1936–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006910/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine