Primorski slovenski biografski leksikon

Globočnik Martin, šolnik in prosvetni delavec, r. 1. avg. 1919 v Poženku pri Cerkljah na Gorenjskem v hiši »pri Ajdovcu«, zaščiteni kot arhitektonska zanimivost. Oče Jakob je bil kmet in cerkveni pevec, sorodnik Levstikovega kateheta Antona Globočnika, mati Katarina Grošelj. Osn. š. je dovršil v Cerkljah, v Lj. 6 razr. klas. gimn. (1930–36) in učiteljišče (1936–40). Poučeval je v Mokronogu (febr. 1941–sept. 1943), a mar. 1942 so ga It. internirali v Monigu pri Trevisu, od koder se je vrnil čez eno leto. Po 8. sept. 1943 so ga mobilizirali partizani. Med nem. čistkami je bil zajet in poslan v SS zapore v Trbovljah, od tod v delovno taborišče Libenau pri Gradcu in tu je bil tolmač zaradi znanja nem., it. in nekoliko ruščine. Konec maja 1944 je organiziral pobeg desetih taboriščnikov in se zatekel v Novo mesto, kjer je bil namestnik š. nadzornika in je pomagal domobrancem pri kult. delu. Po vojni je odšel v taborišče Riocione in Rimini in tukaj poučeval na osn. š. Poleti 1946 je prišel v Trst, dovršil tečaj za slov. učitelje in sept. 1946 prevzel pouk in upraviteljstvo v osn. š. v Kobaridu. Po Londonskem sporazumu je bil učitelj pri Sv. Ivanu v Trstu, na Opčinah, v Miramaru in Rojanu. Z Ivom Bergantom je sestavil Računico za slov. osn. š. 5. del (Trst 1948). V letih 1951–54 je poučeval na nižji sred. š., 1954–55 na trg. strok, š. in trg. akademiji. Nov. 1955 se je preselil v ZDA. Po nostrifikaciji diplome je študiral na univ. zavodih v Boulderju in Denverju in postal prof. lat. na višji gimn. v Litteltonu, Colo. Leta 1962 je prevzel prof. mesto na kat. gimn. Machebeuf v Denverju, Colo., kjer je še zdaj. G. je igral in pel pri prireditvah že v osn. š., sodeloval pri igrah Prosvetnega in Gasilskega društva. Na učiteljišču je organiziral in vsa leta predsedoval Marijini družbi in Slov. dijaški zvezi (glavar). Krožek je na š. prirejal Slomškove in Prešernove proslave, pobiral za zimsko pomoč in narodno obrambo, med počitnicami pa so se člani udeleževali raznih taborov. Od 1938–39 je bil upravnik »Stražnih ognjev«, razmnoženega glasila Slov. dij. zveze. Za lit. krožek na učit. je pisal ekspresionistične črtice in eseje o pomembnih Slovencih, s podobnimi prispevki je sodeloval tudi v listu Mar. kongregacije. Kot odbornik Združenja slov. učiteljiščnikov je delal predvsem v dramatskem odseku in nastopal v šolski telovadnici. Pomagal je organizirati Društvo cerkljanskih študentov. 1939 je bil izvoljen za preds. (velikega poglavarja) Slov. dij. zveze. V Mokronogu je predaval na kmetijskem tečaju, zbiral naročnike za MD in Slovenčevo knjižnico. V beg. taborišču je bil preds. Prosvetnega krožka, prirejal igre in akademije, učil v osn. š. in pisal v taboriški list vzgojne članke. Sodeloval na RAITrstA, bil ustanovni član Radijskega odra, igral, režiral, pisal mladinske igre in prirejal radijske nadaljevanke: Kaplan Martin Čedermac, Emil in detektivi, Žogica, Nevidna oseba idr. Več let je bil blagajnik Slovenske prosvete in igral v avditoriju in na Repentabru. Od 1947 blagajnik pevskega društva Škrjanček. Bil je med organizatorji Društva slov. učiteljev, na š. je navduševal učence za filatelijo, o tej pisal v LitV in v Galeba, filatelistično deluje tudi v Denverju. Bil je član trž. filat. društva Košir. Sodeloval je pri počitniških kolonijah v Devinu (Dobrodelno društvo SDZ) in v Nabrežini (Vinc. konferenca). V Denverju je poverjenik Latinskega krožka (Junior Classical League), ki je dobil pet nagrad med petdeset tisoč tekmovalci.

Prim.: Osebni podatki; IzvTrst 1948–56; J. Peterlin, Naše kult. življenje na robeh Slov., Tabor 1951, Trst-Clc 1951, 91–98; M. Jevnikar, Slov. šolske knjige v Trstu, Tabor 1951, Trst-Clc 1951, 85; A. Rustja, Slov. odri uprizarjajo, LitV 1952/53, 93; 20 let Radijskega odra, Trst 1966, 14, 18, 27–29; 5–7, 11 na štirih skupinskih slikah; Teacher of the Month: Mr. Globocnik, The Maehebox, Denver 16. febr. 1968, 5; At Classical league convention, Latin Students place, The Denver catholic register 12. maja 1976, 27 s skup. sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Globočnik, Martin (1919–2008). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010040/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine