Primorski slovenski biografski leksikon

Kosovel Josip, prof. in prosvetni delavec, r. 2. jun. 1901 v Trstu, u. 13. febr. 1963 tam. Oče Andrej, drž. uslužbenec, mati Antonija Stanič. V Trstu je obiskoval osn. š. in nem. klas. gimn. do 1918, 7. razr. je dovršil na slov. gimn. tečajih v Trstu, 8. razr. v Kranju, kjer je maturiral 1920. Na lj. U je študiral slavistiko in germanistiko (1920–24), ko so ga poklicali v Trst za prof. Doktoriral je v Padovi pri prof. Art. Cronii (PSBL I, 207–08) s tezo o Prešernu (1937). Prvo službo je nastopil v š. letu 1925/26 na zasebni dvorazr. slov. trg. š., ki jo je odprlo 1922/23 Trgovsko izobraževalno društvo in jo je vodil L. Čermelj (PSBL I, 225–29) do nov. 1929, ko je pobegnil v Jslo. K. je poučeval slov., nem. in zemlj. Ko je bilo društvo 1928 razpuščeno, je našla šola zavetišče pri it. zasebni šoli Galileo Galilei v ul. Battisti 10 in delovala do 1931. Tukaj je odprlo društvo 1925 večerne tečaje za slov. trg. vajence. Odgovornost za tečaje je imel pred lastnikom šole dr. Voukom prof. K. Sam je vodil še tečaje slov. za slov. dijake, ki so hodili v it. šole. To je trajalo do množičnih aretacij 1940. K. je sodeloval pri osrednjem kult. društvu Prosveta, pri knjiž. založbi Luč, pri BZPZ, pri Dij. matici in E. Istočasno je delal pri Zadružni tiskarni in GorM do 12. jun. 1940, ko so ga zaprli zaradi prosvetno-kult. delovanja in širjenja slov. knjig med prim. Slovenci. Na II. trž. procesu (od 1. do 14. dec. 1941) je bil obsojen na 15 let ječe in bil zaprt v Fossanu pri Cuneu. Febr. 1944 so ga izpustili, vrnil se je v Trst in se povezal z OF, z odv. J. Ferfoljo (PSBL I, 354–55) in Imrom Pustiškom. Po vojni je bil nastavljen na trž. radijski postaji v odd. za poročila, istočasno je bil referent za umetnost in sred. šole pri prosv. odseku PNOO za Trst in Primorje in za sred. š. pri MOS Trst. Bil je preds. PD Simon Jenko in preds. okraj, in sektorskega odb. SIAU. 1948 je postal ur. LdTd in na tem mestu ostal do prenehanja lista (16. mar. 1951). Nato je postal najprej upravnik, nato preds. NŠKT do smrti. Veliko je prevajal, pisal članke, gled. kritike in poročila v PDk, LdTd idr. Na radiu je organiziral in vodil oddajo o iskanju vojnih pogrešancev. Za delo je dobil jslo. odlikovanje.

Prim.: Podatki domačih; L. Čermelj, Proces, Slovenci, Spomini, pass.; Mil. Bolčič, Štempiharska literatura, JKol 1952; Isti, Prosvetno delo v ilegali od leta 1927 do velikih aretacij, Prosv. zbornik, Trst 1970, 229; L. Cermelj, Prof. J. K. šestdesetiletnik, PDk ?.. jun. 1961 s sl.; Z. Jelinčič, Prof. J. K. - v spomin, PDk 14. febr. 1963 s sl.; M. B., Trž. Slov. so se poslovili od plemenitega in zavednega rojaka, PDk 15. febr. 1963 (dve sl. s pogreba); Makso Skumavec, Še v spomin prof. K., PDk 17. febr. 1963; Avg. Sfiligoj, Začetki boja proti faš. nasilju za pravice slov. naroda na Primorskem, Utripi, Trst dec. 1975 – mar. 1976, 27–35.

Pan.

Pahor-Verri, Nadja: Kosovel, Josip. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015450/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. november 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine