Primorski slovenski biografski leksikon

Klavžar Zora, prosvetna delavka, r. 30. jun. 1878 v Gor., u. 27. nov. 1980 v Mrbu. Oče Ernest (gl. čl.), mati Marija Golja. V Gor. je dovršila osemrazr. vadnico in maturirala na ž. učiteljišču (1898). Med 1898–1910 je poučevala na osn. š. društva šolski dom v Gor. Nato je službovala na drž. vadnici v Gor. (1911–15); ko je delo šol na Goriškem prekinila prva svet. vojna, je K. poučevala otroke gor. beguncev v Velká Stáhle in v Kromerižu na Moravskem. Od začetka 1919 je živela v Mrbu, postala vodja (1919) in nato ravn. (1920) prve meščanske dekliške š. V začetku 1938 je bila upokojena. Bila je ugledna in spoštovana pedag. delavka, pred prvo svet. vojno se je udeleževala skupaj s sestro Irmo (1874–1954), soprogo pravnika Josipa Fona (PSBL I, 378–79), slov. javnega življenja v Gor.

Prim.: Podatki nečakinje Nade Fon (pismi 25. mar. in 7. apr. 1982); S 12. maja 1938; A. Šavli, Zbornik za historiju školstva i prosvjete, 7, 1972–73, 116–17; 7D 30. avg. 1979, št. 35, 22–23.

B. Mar.

Marušič, Branko: Klavžar, Zora (1878–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014360/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine