Primorski slovenski biografski leksikon

Devetak Remo, polit. in prosv. delavec, r. 6. nov. 1933 na Vrhu sv. Mihaela, živi v Sovodnjah ob Soči. Oče Avguštin, kmetovalec in gostilničar, mati Terezija Devetak, gospodinja. Osn. š. z it. učnim jezikom do 3. razr. v domači vasi, ostala dva razr. pod zavezniško vojaško upravo. Od 1949–52 se je izučil čevljarskega poklica in do 1959 opravljal samostojni čevlj. poklic in obdeloval nekaj zemlje. Istočasno 1962–92 zaposlen v tekstilni tovarni – Manifattura goriziana. 1965–85 obč. svet. SDZ, pozneje SSk v Sovodnjah. 1979 soustanovitelj in član sekcije SSk za Sovodnje, od tedaj tisk. poroč. in govornik na javnih shodih. Objavlja o dogajanju v sovod. obč. s. v NL, KatG, Naši poti, Skupnosti, kronist je raznih kulturnih dogodkov, dal v javnost svoja pol. razmišljanja in manjše raziskave, npr. o domači polpretekli polit. zgod. (gl. čl. KatG nov., dec. 1985). Članke podpisuje z imenom in priimkom ali začetnicama R. D., več pa je tudi nepodpisanih. 1967–79 član Prosv. d. Danica. V okviru obč. uprave 1974–85 izvoljen v Kraško gorsko skupnost, v razširjenem svetu Trg. zbor. deloval 1976–80. Na dež. kong. SSk 1986 prejel odličje stranke.

Prim.: Osebni podatki jan. 1993; PDk 3. jun. 1980 s sl.; Sfiligoj, III; Delo 29. jan. 1985; Naša pot, maj 1981; 10-letnica SSk na Gor., 24. febr. 1985 s sl.

Sirk

Sirk, Ivan: Devetak, Remo (1933–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008120/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine