Primorski slovenski biografski leksikon

Kalan Ludovika, mladinska pesnica in prosvetna delavka, r. 24. avg. 1900 v Šempetru na Krasu (zdaj Pivka), živi v Piranu. Oče Mihael, nadučitelj, mati Ivana Čelihar. Dovršila je učiteljišče v Lj. in tri leta poučevala v Palčju pri Pivki. Tu je ustanovila tri pevske zbore: šolskega, društvenega in cerkvenega. It. šol. oblast je zahtevala, da ponovi zrelostni izpit na it. učiteljišču; ker se je uprla, so jo odpustili iz službe. Nato je zasebno poučevala do 1943, ko so jo prosili starši in OF, da je obnovila osn. š. na Pivki. Ker se je priglasilo nad sto otrok, je pritegnila k delu več deklet in jih po pouku strokovno usposabljala. Šolo na Pivki je vodila tudi po vojni, nato je učila v Portorožu (jesen 1947–dec. 1950), končno v Piranu, kjer je odprla prvo slov. osn. š. in učila do upokojitve 1963. – Pesmi je začela pisati na učiteljišču in jih objavljati v Jugoslovanskem učiteljiščniku, v trž. Jadranki in ŽS, po vojni v trž. Razgl, JKol, M(Trst) in Obz. V Novi Gorici je izdala v samozaložbi dve pesniški zbirki: V pozni jeseni (1970, 40 pesmi) in Na obali. Pesmi za otroke (1971, 1973, 50 pesmi. K. je sopotnik tradicionalnega pesništva, vendar je njeno čustvo toplo, resnice so trpke, večkrat opeva »trenutke lepih spominov«. H. Vogel pravi, da njena poezija »niti z enim prstom ne stoji v sedanjosti«. V otroških pesmih opeva rastline in živali, v šestih govori o poletu na Luno. Več njenih pesmi so uglasbili Pav. Šivic, P. Lipar, Kuhar, R. Simoniti sedem pesmi za otroke, nekaj so jih uglasbili in priredili za svoj narodnozabavni ansambel Primorski fantje iz Portoroža. Pesmi je prevajala iz nem., it., franc. in špan.

Prim.: NadškALj.; J. Koren, L. K., V pozni jeseni, PDk 13. sept. 1970; H. Vogel, L. K., V pozni jeseni, NRazgl 12. mar. 1971, 145; I. G. (Igor Gedrih), Prosv. delavec 1971, št. 2; Marjana Kunej, Prosv. delavec 1971, št. 21; Mir. Kapelj, Pomemben jubilej L. K., PDk 24. avg. 1980 s sl.; Ester Sferco, Slov. trž. revija Razgledi (1946–1952), doktorska teza, Videm 1978–79, 94–96.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kalan, Ludovika (1900–1983). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013480/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine