Primorski slovenski biografski leksikon

Hrovatin Ivana Stanka, prosvetna, sindikalna in politična delavka, r. 13. mar. 1929 v Trstu, živi na Opčinah pri Tr. Oče Stanko je bil delavec, mati Ivana Wilhelm. Dovršila je it. osn. in sred. š. in dve leti učiteljišča G. Carducci v Tr., opravila v š. letu 1945/46 šestmesečni tečaj za pomožne učitelje v Tolminu, jan. 1947 učiteljski tečaj v Celju in učiteljsko maturo v Portorožu (24. jan. 1947). Istočasno je od sept. 1946 do febr. 1949 službovala na Koprskem. Febr. 1949 se je vrnila v Tr. in se vpisala v 3. letnik slov. učiteljišča A. M. Slomšek, kjer je naslednje leto maturirala. Poučevala je na slov. osn. š.: Mačkolje (1950–52), Sv. Križ (1952–53), Salež (1953–58), Trebče (1958–62), Barkovlje (1962–67), Repentabor (1967–74), Opčine (1974 dalje). Vmes je bila na izpopolnitvi v Lj. in je 25. nov. 1975 diplomirala iz slov. jezika in književnosti na PA. Bila je med ustanovitelji Sindikata slov. šole (1956) in dolga leta odb., odgovorna za pedagoški odsek. Odsek je organiziral skupne medšolske prireditve v Avditoriju in v Kulturnem domu. Vsa leta se ukvarja s politiko v KPI in je bila obč. svetovalka (27. maja 1956–20. sept. 1957) in pokrajinska (od 3. maja do nov. 1966). Dve mandatni dobi je bila član deželne komisije za slov. šole, nato član šol. sveta za didaktično ravn. na Opčinah. Deluje v PD Tabor na Opčinah, kjer je v odb. od 1969 in preds. od 1976. V PDk in Delu poroča o delovanju PD Tabor in o drugih kulturnih dogodkih.

Prim.: Osebni podatki; Vas, ljudje in čas. Zgod. Opčin, Tr. 1975, 225–29; časopisna poročila o obč. zborih SSŠ in PD Tabor; Delo Trst 19. maja 1956, 5 sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Hrovatin, Ivana Stanka (1929–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011980/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine