Primorski slovenski biografski leksikon

Kapelj Anton Mirko, prosvetni in polit. delavec, publicist, r. 2. avg. 1920 na Stari Sušici pri Košani (zdaj obč. Postojna), živi na Opčinah pri Trstu. Oče Mihael, kmet, mati Marija Mahne. Učiteljišče je dovršil v Rimu 1942, nato je bil do padca faš. vzgojitelj v zavodu Baggio v Vicenzi. Osvobodilnemu gibanju se je pridružil že 1941, od 1943–45 je delal v ilegali (ileg. ime Dolanski). Na jesen 1943 je organiziral slov. šole v Košanski dolini in v Dolanah in bil na koncu leta imenovan za začasnega nadzor, part. šol v tedanjem okraju Pivka. Maja 1944 se je udeležil prve pokraj. konference prosvetnih referentov in part. šolskih nadzornikov pri Gačniku blizu Tribuše. V jeseni 1944 je bil izvoljen za preds. okraj. NOO Pivka in na tem mestu je ostal do maja 1945, ko so ga poklicali na prosvetni odsek STO, nekaj časa je bil tudi začasni šol. nadz. v Nabrežini. Jul. 1945 so ga poslali v Boljunec, kjer je vodil tečaj za dijake, ki so se pozneje vpisali na slov. šole v Trstu. V Boljuncu je ostal še eno leto kot šolski upravitelj, nato je postal vzgojitelj v slov. dijaškem domu v Trstu do jan. 1949. Odšel je v ured. časopisa Delo v Trstu in več let urejal kult. stran, goriško kroniko in prilogo za mladino. Ko je postal časopis glasilo deželnega komiteja KPI, je prevzel odgov. ur. in to službo opravljal več let, pri časopisu pa je ostal do 1980. Eno mandatno dobo je bil član pokraj. sveta v Trstu, izvoljen na KPI, delal pa je v treh komisijah: šolstvo, turizem in predstave, socialno skrbstvo in zdravstvo. Več let je bil tudi član pokraj. komiteja KPI, tajn. bivše Slov.-hrv. ljudske prosvete, po združitvi le-te s SPZ je bil izvoljen za podpreds. in delegata v odb. SKGZ. Eno mandatno dobo je bil tajn. SPZ, zdaj je član njenega predsedstva, član nadzor. odbora SKGZ in član Društva SSG. Bil je tudi med ustanovitelji Krožka za družb. in polit. vede Pinko Tomažič v Trstu. Za slov. narodna vprašanja in za kulturo se je zanimal že kot fant in je širil slov. knjige skupaj z Alb. Bubničem (PSBL I, 146). K. je bil med pobudniki revije Primorska poje, na kateri se vsako leto srečujejo številni zbori iz Sje in zamejstva, in urejal njeno vsakoletno programsko publikacijo. Pobudnik sodelovanja s slov. študenti s Koroške na Dunaju, sodelovanja z Makedonijo itd. O slov. problematiki v It. je govoril v Celovcu, na Dunaju, v Ohridu, Pulju, Skopju, Milanu, Riminiju in Trevisu. članke je objavljal v trž. Delu (večinoma nepodpisane), PDk, L'Unità, LjudKol (en letnik je uredil), JKol. Uredil je nekaj brošur: Palmiro Togliatti: Iz življenjepisa. Jaltski zapiski. Odlomki govorov in člankov (Trst, posebna priloga Delu št. 21, 23. okt. 1964); Tomažič. življenje in smrt slov. komunista, 1964; 70-letnica PD Slavec Ricmanje, 1966; Trebče v boju proti fašizmu, 1966; Jože Srebrnič, 1969.

Prim.: Vprašalna pola; Slavka Pavlič-Vik. Smolej, Partizansko šolstvo na Slov., Lj., Borec 1981, 295, 315; časopisna poročila o prosvet. in polit. delu.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kapelj, Anton Mirko (1920–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013630/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. junij 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine