Primorski slovenski biografski leksikon

Kumar Pavla, narodnoprosvetna delavka, r. 19. dec. 1871 v Kojskem, u. 21. febr. 1967 tam. Oče Franc, čevljar, mati Jožefa Lenardič. Zaradi neznosnih domačih razmer (oče zaslužil malo in pil) je mati zapustila očeta in odšla s hčerko v Egipt za služkinjo. Najbrž je tu Pavla dobila osnovno izobrazbo. Po vrnitvi je obiskovala slov. odd. učiteljišča v Gor., 1891 maturirala in 1894 opravila strok. izpit. 1892 je bila učit. v Vipavskem Križu, do 1909 v Grgarju, zatem v Kojskem do Gentilejeve reforme 1923, ko se je raje odpovedala službi, kot da bi zapustila rodno vas. Poslej se je vsa posvetila domačinom, ki jim je nesebično pomagala reševati razne pravne zadeve, pisala prošnje, tolmačila. Do razpusta je doma vodila prosveto pri Sokolskem društvu v Kojskem in PD Svobodo na Humu ter vadila in vodila petje do it. kapitulacije. Bila je izredno izobražena in sposobna učit. Obvladala je več jezikov, tudi arabščino. Po premirju je prevzela pouk na domači part. šoli in stopila v pokoj šele 1948. Leta 1927 se je poročila z bogatim posestnikom vdovcem Mihaelom Mariničem iz Podsenice pri Podsabotinu, ki jo je reševal iz gmotnih stisk, vendar je živela stalno v domačem kraju.

Prim.: Žpk knjige v Kojskem; arh. šol. kronik v Slov. šol. muzeju; Popotnikov koledar za slov. učitelje 1891, 1893, 1895; Ročni zapisnik Zveze jsl. učit. društev Jul. krajine za 1923; L. Zorzut, P. K., umrla je najstarejša slov. učiteljica, PrimN 4. mar. 1967, št. 10 s sl.; pismo žpk Adolfa Šavlja iz Kojskega 13. maja 1982.

Svk.

Savnik, Roman: Kumar, Pavla (1871–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016490/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine