Savnik, Roman avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Čižman, Anton Edvard
12. junij 1821, Ljubljana, Slovenija
8. februar 1874, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Dolgan, Josip
5. november 1886, Dolnja Košana, Slovenija
26. februar 1965, Ljubljana, Slovenija
Grom, Srečko
14. maj 1887, Trst – Rojan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
14. februar 1971, Ljubljana, Slovenija
Habe, France
11. januar 1909, Vrhnika, Slovenija
12. oktober 1999, Postojna, Slovenija
Habič, Peter
19. september 1934, Vrhnika, Slovenija
24. december 1998, Postojna, Slovenija
Hanke, Anton
21. december 1840, Bravantice, Češka
3. december 1891, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Hribar, France
5. december 1915, Ljubljana, Slovenija
17. marec 1999, Ljubljana, Slovenija
Janhuba, Rudi
15. februar 1914, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
2. december 1976, Ljubljana, Slovenija
Juriševič, Franc
4. januar 1907, Golac, Slovenija
24. maj 1989, Izola, Slovenija
Kernel, Gabrijel
14. september 1932, Koče (Postojna, obč.), Slovenija
Korošec, Ivan
Kranjc, Andrej
5. november 1943, Ljubljana, Slovenija
7. januar 2023, Ljubljana – Črnuče, Slovenija
Kranjec, Ferdo
12. november 1885, Ilirska Bistrica, Slovenija
10. oktober 1973, Ljubljana, Slovenija
Kumar, Pavla
19. december 1871, Kojsko, Slovenija
21. februar 1967, Kojsko, Slovenija
Leben, France
4. julij 1928, Vincarje, Slovenija
15. november 2002, Vincarje, Slovenija
Lindner, Anton Friderik
22. julij 1800, Montagnana, Italija
19. oktober 1841, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Marinitsch, Jozef
4. oktober 1838, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. december 1915, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Meula, Vladimir
18. april 1920, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. julij 2007, Ljubljana, Slovenija
Miklavčič, Janja
3. januar 1863, Ljubljana, Slovenija
december 1952, Ljubljana, Slovenija
Novak, Jožef
17. junij 1848, Chodovlice, Češka
5. december 1925, Dunaj, Avstrija
Ojcinger, Anton
20. november 1860, Ovčja vas, Furlanija - Julijska krajina, Italija
13. junij 1928, Ovčja vas, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Osmuk, Bernarda
21. september 1944, Kokra, Slovenija
Pahor, Božidar
18. januar 1925, Anhovo, Slovenija
2003
Pazze, Pietro Augusto
7. julij 1831, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
2. avgust 1903, Celovec, Koroška, Avstrija
Perić, Franjo
1. marec 1894, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. november 1984, Ljubljana, Slovenija
Perko, Andrej
14. november 1842, Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija
10. november 1917, Opatija – Volosko, Hrvaška
Perko, Ivan Andrej
14. februar 1876, Opatija – Volosko, Hrvaška
17. april 1941, Postojna, Slovenija
Peršič, Bogomir
14. september 1914, Nogaredo, Italija
1993, neznano
Peršič, Zorka
9. september 1914, Kilovče, Slovenija
30. september 2007, Izola, Slovenija
Pešl, Rudi
17. april 1916, Ljubljana, Slovenija
30. april 1945, Dobravlje (Ajdovščina, obč.), Slovenija
Peterin, Stanko
18. september 1913, Gradišče ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
april 1998, neznano
Peternel, Henrik
24. maj 1875, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
25. februar 1951, Bukovžlak, Slovenija
Petrič, Meta
4. marec 1914, Rovereto, Italija
6. junij 2007, Vrhnika, Slovenija
Ravnik, Franjo
4. november 1832, Smokuč, Slovenija
22. junij 1883, Korte, Slovenija
Rudolf, Ivan
9. maj 1821, Lome, Slovenija
po 1863
Růžička, Jan
27. maj 1854, Čáslav (Kutná Hora, obč.), Češka
17. oktober 1930, Ljubljana, Slovenija
Sbrizaj, Ivan
27. december 1866, Senožeče, Slovenija
12. februar 1946, Ljubljana, Slovenija
Schaffenrath, Alojzij
10. julij 1794, Ljubljana, Slovenija
14. september 1836, Postojna, Slovenija
Schmidt, Ferdinand Jožef
20. februar 1791, Šopron, Madžarska
16. februar 1878, Ljubljana, Slovenija
Seidl, Ferdo
10. marec 1856, Novo mesto, Slovenija
1. december 1942, Novo mesto, Slovenija
Sernec, Janko st.
19. oktober 1834, Slovenska Bistrica, Slovenija
25. januar 1909, Maribor, Slovenija
Sežun, Andrej
26. november 1895, Žerovnica, Slovenija
4. junij 1960, Ljubljana, Slovenija
Simonič, Ivan
7. julij 1905, Vinji Vrh pri Semiču, Slovenija
8. november 1979, Ljubljana, Slovenija
Singer, Štefan
22. december 1871, Struga, Koroška, Avstrija
24. februar 1945, Fölling, Štajerska, Avstrija
Steska, Henrik
4. december 1880, Litija, Slovenija
21. april 1960, Ljubljana, Slovenija
Stiasny, Ljudevit
21. september 1862, Tržič (Tržič, obč.), Slovenija
5. marec 1936, Slovenj Gradec, Slovenija
Strmšek, Pavel
5. december 1891, Kristan Vrh, Slovenija
5. junij 1965, Polzela, Slovenija
Strmšek, Vekoslav
31. maj 1864, Dogoše, Slovenija
6. september 1907, Kristan Vrh, Slovenija
Svetina, Jakob
24. julij 1807, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
26. oktober 1872, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Šerko, Alfred ml.
17. februar 1910, München, Nemčija
7. september 1948, Raša, Hrvaška
Thaler, Franc
18. september 1865, Železniki (Železniki, obč.), Slovenija
24. januar 1936, Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija
Tiller, Viktor
23. januar 1878, Brežice, Slovenija
21. december 1961, Ljubljana, Slovenija
Titl, Julij
24. november 1914, Vrhole pri Slovenski Bistrici, Slovenija
januar 2014, Izola, Slovenija
Tominc, Matej
7. september 1790, Lome, Slovenija
17. avgust 1832, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tomše pl. Savski dol, Joža
20. februar 1850, Poljšica pri Podnartu, Slovenija
5. december 1937, Ljubljana, Slovenija
Turk, Ernest
16. december 1895, Ljubljana, Slovenija
21. februar 1979, Ljubljana, Slovenija
Tušar, Ivan
20. avgust 1864, Idrija, Slovenija
22. september 1922, Idrija, Slovenija
Urankar, Pavle
28. junij 1902, Selce (Lukovica, obč.), Slovenija
20. marec 1991, Ljubljana, Slovenija
Urbas, Anton
13. september 1822, Idrija, Slovenija
22. september 1899, Ljubljana, Slovenija
Urbas, Viljem
14. julij 1831, Ljubljana, Slovenija
15. november 1900, Gradec, Štajerska, Avstrija
Uršič, Stanko
26. februar 1917, Cerkno, Slovenija
14. avgust 2000, Ljubljana, Slovenija
Valenčič, Vlado
26. november 1903, Ilirska Bistrica – Trnovo, Slovenija
7. december 1999, Ljubljana, Slovenija
Velikonja, Jože
17. april 1923, Ljubljana, Slovenija
Vicentini, Raffaele Angelo
med 1826 in 1827, Špetr ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
8. avgust 1885, Conegliano, Italija
Vilhar, Matija
4. februar 1899, Veliki Otok, Slovenija
17. februar 1962, Veliki Otok, Slovenija
Vojvoda, Metod
6. marec 1937, Bohinjska Bistrica, Slovenija
9. avgust 2021
Vrišer, Igor
13. januar 1930, Ljubljana, Slovenija
23. januar 2013, Ljubljana, Slovenija
Zgonik, Mavricij
10. marec 1910, Tinjan, Slovenija
28. oktober 2002, Ljubljana, Slovenija
Žagar, Marjan
21. marec 1920, Celje, Slovenija
11. december 1980, Ljubljana, Slovenija
Žiberna, Gregor
9. marec 1855, Divača, Slovenija
17. februar 1929, Divača, Slovenija