Primorski slovenski biografski leksikon

RAKOVEC Slava, roj. LIPOGLAVŠEK, geografinja, r. 12. nov. 1912 v Gor. orožniku Ivanu iz Drč pri Boštanju na Dolenjskem in Matildi Pavlič iz Vipavskega Križa. Po upokojitvi je bila v Vižmarjah pri Lj. Po preselitvi staršev 1919 iz Gor. na Vrhniko je tu obiskovala osn. š. V Lj. se je šolala na meščanski š. in zatem na realni gimn., kjer je maturirala 1932. Na Filoz. fak. je študirala geografijo, geologijo, paleontologijo in meteorologijo ter diplomirala 1936. Prof. izpit je opravila 1941. Po triletni brezposelnosti je poučevala od 1936 do 1945 na real. gimn. v Lj., nato pa do upokojitve 1975 v Tržiču na nižji gimn., po šolski reformi pa na tamkajšnji osemletki. Izven vsestranske pedagoške dejavnosti je objavila vrsto razprav: v Geografskem vestniku (GV) razen ocen nekaterih pomembnih slov. del: Obdelana polja v Jugoslaviji (XVI/1940, 76–88); Slovenski izseljenci, geografski pregled predvojnega stanja (XXII/1950, 3–60); Krška kotlina, študija o geomorfološkem razvoju (XXIII/1951, 85–108). V Geografskem zborniku je izšla razprava Tržič, mestna geografija (11/1954, 115–84). V KL Sje I je obdelala tržiško občino in vsa pripadajoča naselja (I. knjiga 1968, 433–44). Prevedla in priredila je Turistični vodnik po Italiji (1978), Avstriji (1979), Madžarski in Grčiji (1980). Več poljudnoznanst. prispevkov je izšlo v Geografski čitanki, mnogo informativnih člankov o Tržiču in njegovem širšem zaledju v Glasu, glasilu SZDL za Gorenjsko, v Tržiškem vestniku pa tudi o kult. prireditvah in likovnih razstavah v tem kraju, častna članica je Geografskega društva Sje.

Prim.: Sv. Ilešič, Ob življenjskem jubileju prof. Slave Rakovec, GV XLIV/1972, 209; osebni podatki; SLNP 251.

Svk.

Savnik, Roman: Rakovec, Slava (1912–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943820/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine