Primorski slovenski biografski leksikon

PERŠIČ Zorka, politična in družbena delavka, r. 9. sept. 1914 v Kilovčah pri Premu na Notranjskem telegrafistu Francu Klemenu in Ivanki Fatur, živi v Lj. Po it. okupaciji se je s starši preselila v Mrb in po osn. š. obiskovala mešč. šolo in učiteljišče. Po maturi 1935 je študirala na U v Lj. in tu 1939 diplomirala iz pedag., filoz. in nem. jezika. Po kratkotrajnem poučevanju na mešč. šoli v Žalcu se je po kapitulaciji Jsle z možem naselila v Polju pri Lj. ter kot članica KPS do odhoda v partizane delovala na terenu razen v Polju tudi v Zadobrovi in Zalogu. Ko so jo 1. nov. 1942 ujeli vaški stražarji, je bila obsojena na dosmrtno ječo in zaprta v Perugii. Po zlomu It. je pobegnila z nem. transporta na Pivki in se vrnila v partizane. Bila je borka in polit. delegatka v zahodno-dolenjskem odredu in v Gubčevi brigadi, 1944 v Pokraj. komiteju SKOJ-a in nazadnje v Beli krajini urejala Pionirja. Po osvoboditvi je delala v odd. agitpropa pri SKKPS, zatem je bila načelnica za kulturo pri Min. za kulturo in prosveto, od 1961 do upokojitve 1973 pa ravn. Mladinske knjige. V tem času je bila štiri leta poslanka Odb. za gosp. v Zvezni skupščini, eno mandatno dobo članica kontrolne komisije CK KPJ in štiri leta preds. mednar. organizacije za mladinsko literaturo IBBY. Od 1954 do 1960 je urejala Prešernov koledar. Nosilka je partizanske spomenice 1941.

Prim.: Upokojenski spis, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Lj.; osebni podatki; Kojeko 2, 787.

Svk.

Savnik, Roman: Peršič, Zorka (1914–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941150/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine