Slovenski biografski leksikon

Valenčič Vlado, zadružni delavec in gospodarski zgodovinar, r. 26. nov. 1903 v Trnovem pri Ilir. Bistrici posestniku in zadružn. delavcu Ivanu ter Uršuli r. Vilar, živi v Lj. Po osn. šoli 1909–13 v r. kraju, real. gimn. 1913–6 v Opatiji in klas. gimn. 1916–21 v Lj. je štud. do 1922 na pravni fak. na Dunaju, 1922–4 na gospodar. in socialnoznanstveni v Frankfurtu ob Maini in 1924–6 v Zürichu, kjer je bil 1926 prom. za dr. polit. ekonomije z dis. Die slov. Genossenschaftsbewegung. Služboval je 1928 do 1932 pri Zadružni zvezi, 1933–42 Zadružni gospodar. banki, 1943–5 Hranilnici lj. pokrajine, 1947–9 Drž. avtobusnem in prevozniškem podj. Sje ter pri glavni direkciji za avtopromet, vse v Lj.; 1949 do 1950 pri Oblastnem odboru v Postojni, kratko pri Gener. direkciji lesne industrije v Lj. in 1950–1973, ko je bil upok., v MALj kot znanstv. delavec in arhivar.

Za Pravni vestnik (Trst, 1926, 1928) in SMl (1927) je napisal nekaj člankov z družbenopolitično tematiko. Članke o zadružništvu je objavljal tudi v časopisju oz. publikacijah Bankarstvo (Zgb, 1929), Narodno blagostanje (Bgd, 1931), Spominski zbornik Sje 1939, Zbornik slov. obrta 1918–1938 (1940). – Po zaposlitvi v Mestnem arhivu je obravnaval z razpravami, podprtimi s primarnimi viri, razna področja gospodarske in družbene zgodovine Sje. S področja agrarne zgodovine je objavil: 50 let mlekarstva na Vrhniki (1954), Od zadružne mlekarne do mlekarske in poljedelske industrije, ob 60-letnici mlekarske zadruge v Ilirski Bistrici (1956), Agrarno gospodarstvo Ljubljane od zemljiške odveze (1958), Ljubljanska učna stolica za kmetijstvo (Kron 1960). Za I. knjigo Gospodar. in družb. zgod. Slovencev (SAZU 1970) je prispeval poglavja: Vrste zemljišč, Kulturne rastline, Vrtnarstvo, Vinogradništvo, Hmeljarstvo, Sadjarstvo, Gozdarstvo in Organizacije za napredek agrarne proizvodnje, specialno šolstvo in strokovna literatura. Razprave iz zgodovine gozdarstva je objavil v GozdV (1954–9, 1965–6), razpravo o kamniškem gozdu v Kamniškem zborniku (1957). Zgodovina industrije, obrti ali trgovine je vsebina publikacij Sladkorna industrija v Ljubljani (1957), Žitna trgovina na Kranjskem in ljubljanske žitne cene od srede 17. stoletja do prve svetovne vojne (1977), Starejša ljubljanska industrija (1973, katalog k razstavi Zgod. arhiva). Tri razprave so obravnavale nekdanje steklarne na Kranjskem (GozdV 1953, Kron 1955, 1957), Razprave iz zgodovine ljubljanske trgovine in obrti so objavljene v Kron (1964) in v publikacijah Mestnega oz. Zgod. arhiva Ljubljana (1971, 1972 in 1977), razprava o lj. trgovcu C. Waldtreichu v ZČ (1972), o slamnikarski domači obrti v Kamniškem zborniku (1959). V več razpravah je obravnaval demografsko zgod., in sicer stanje in gospodarsko ter poklicno strukturo lj. prebivalstva (Kron 1954–7, 1971), etnično strukturo Lj. v času protestantizma (Kron 1968) in po ljudskem štetju 1880 (ZČ 1974), razvoj prebivalstva na kamniškem področju (Kamn. zbornik 1958), na območju obč. Kranj (900 let Kranja, 1960), v Slov. goricah (Svet med Muro in Dravo, 1968) in rezultate popisa prebivalstva v predjožefinski lj. škofiji 1754 (ZČ 1962 in 1963). S populacijsko politiko se je ukvarjala razprava O ženitni svobodi in njenih omejitvah od fevdalizma do liberalizma (ZČ 1968). Gradbeni razvoj Ljubljane, regulacijske načrte in stavbeništvo so obravnavali članki v Kron (1961, 1967–70). Sodeloval je pri prireditvi besedila za knjigo Ljubljana, podobe iz njene zgodovine (1962, 1965) in z zgod. prikazi in opisi ulic pri knjigi Ljubljanske ulice (1980). V druga področja sodijo razprave Iz kamniškega gospodarstva v XVIII. stoletju (Kamn. zbornik 1960), Ljubljanski protinemški odmevi turnarskih dogodkov (Kron 1962) in Slovenščina v uradih in publicistiki od srede 18. do srede 19. stoletja (ZČ 1977). – Od 1968 sodeluje pri SBL. – 1928–32 je urejal glasilo Zadružne zveze Nar. gospodar, 1940–41 pa agrarnopolit. del glasila Kmetij. zbornice Orač, v oba prispeval članke o zadružništvu in gospodarstvu; 1972 uredil Razprave MALj zv. 3; 1973 katalog Starejša lj. industrija (razst. Zgodovin. arhiva; pripr. in ur. V.). Psevd.: V. V., W. (predvsem v Nar. gospodarju). – Prim.: osebni podatki; SBibl; Gospodarstvo (Trst) 1973, št. 933; J. Šorn, Kron 1973, 185 (s sliko). Svk.

Savnik, Roman: Valenčič, Vlado (1903–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi755142/#slovenski-biografski-leksikon (22. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine