Poklici in dejavnosti Gospodarski zgodovinar

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Šorn, Jože
3. marec 1921, Ljubljana, Slovenija
11. julij 1982, Ljubljana, Slovenija
Titl, Julij
24. november 1914, Vrhole pri Slovenski Bistrici, Slovenija
januar 2014, Izola, Slovenija
Valenčič, Vlado
26. november 1903, Ilirska Bistrica – Trnovo, Slovenija
7. december 1999, Ljubljana, Slovenija