Poklici in dejavnosti Arhivist

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Baraga, France
28. december 1942, Rakek, Slovenija
Bezlaj Krevel, Ljudmila
2. april 1943, Ljubljana, Slovenija
Darovec, Darko
14. december 1961, Koper, Slovenija
Drnovšek, Marjan
26. november 1948, Ljubljana, Slovenija
Umek, Ema
14. april 1929, Ljubljana, Slovenija
Valenčič, Vlado
26. november 1903, Ilirska Bistrica – Trnovo, Slovenija
7. december 1999, Ljubljana, Slovenija
Vrbnjak, Viktor
6. julij 1934, Selišči, Slovenija
11. april 2005, Maribor, Slovenija
Žontar, Jože
15. marec 1932, Kranj, Slovenija
30. oktober 2020, Kranj, Slovenija