Novi Slovenski biografski leksikon

BEZLAJ KREVEL, Ljudmila (rojstno ime Ljudmila Bezlaj; Lida Bezlaj), zgodovinarka, etnologinja, arhivistka (r. 2. 4. 1943, Ljubljana). Oče France Bezlaj, jezikoslovec, mati Jiřina, r. Růžková. Brat Jiři Bezlaj, kipar, esejist.

Po končani osnovni šoli (1950–54) in gimnaziji (1954–62), ki ju je obiskovala v Ljubljani, se je 1962 vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je 1971 diplomirala iz zgodovine in etnologije. 2003 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktorirala z disertacijo Organizacija poštno-telefonsko-telegrafske dejavnosti v Sloveniji od 1918 do 1950.

1967–70 je bila zaposlena v Goriškem muzeju kot vodja oddelka NOB, 1971–87 pa v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici kot arhivistka in ravnateljica. Od 1987 do upokojitve (2008) je bila edina redno zaposlena ter vodja nastajajočega oddelka Muzeja pošte in komunikacij v Škofji Loki pod okriljem Tehniškega muzeja v Ljubljani.

V času službovanja v Goriškem muzeju je proučevala položaj primorskih Slovencev pod italijansko oblastjo v obdobju 1918–45. V Muzeju pošte in telekomunikacij se je osredotočila na raziskovanje zgodovine pošte in telekomunikacij ter tako začela postavljati doslej edino javno zbirko o tej tematiki na Slovenskem.

2003 je prejela zlati znak Zveze prijateljev mladine Slovenije, kjer od 1990 sodeluje v Komisiji za delo zgodovinskih krožkov.

Dela

Upravna ureditev Primorske s posebnim ozirom na občine v letih 1914 do 1940, Arhivi, 1979, št. 1–2, 37–41.
Pregled zgodovine razvoja poštne službe na slovenskem ozemlju, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, Ljubljana, 1989, 127–159.
Pošta, telegraf in telefon od razpada kraljevine Jugoslavije do razpada socialistične Jugoslavije, Pošta na slovenskih tleh, Maribor, 1997, 240–281.
Slovenska poštna, telegrafska in telefonska služba v kraljevini Jugoslaviji, Pošta na slovenskih tleh, Maribor, 1997, 178–239.
Halo, tu radio Ljubljana!, Ljubljana, 1998 (katalog k razstavi).
Pošta, telegraf in telefon : 1918–1950 : organizacija poštno-telegrafsko-telefonske dejavnosti v Sloveniji, Ljubljana, 2004.
Zaposlovanje žensk v poštni, telegrafski in telefonski dejavnosti do druge svetovne vojne, Ženske skozi zgodovino, Celje, 2004, 177–184.
Slovenski poštni uslužbenci po koncu prve in druge svetovne vojne, Stiplovškov zbornik, Ljubljana, 2005, 129–146.
Ob 160-letnici dograditve telegrafske linije Dunaj-Trst, Goriški letnik, 33–34, 2009/2010, 491–507.

Viri in literatura

Ahiv SBL, vprašalnik za NSBL.
PSBL.
Barbara Škrinjar: Doktorirala pri šestdesetih, Stotka, 14. 3. 2013.
Holz, Eva: Bezlaj Krevel, Ljudmila (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002190/#novi-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Primorski slovenski biografski leksikon

Bezlaj-Krevel Lida, zgodovinarka, publicistka, r. 2. apr. 1943 v Lj. Oče France, prof., akademik, mati Jirina Ružková. Maturirala v Lj. 1962. Na fil. fakult. ljU študirala zgodovino (a predmet) in etnologijo (b predmet). V času študija honorarni sodelavec SAZU in demonstrator pri prof. Meliku. Od 1967 v Novi Gorici kot vodja oddelka NOB v Goriškem muzeju. Leta 1971 diplomirala. Od 1971 ravnateljica Goriškega arhiva v Novi Gorici. V samostojnih brošurah izdala Za Vojkom (Nova Gorica 1968) ter Razvoj narodnoosvobodilnega gibanja v Brdih in Benečiji po kapitulaciji Italije (Nova Gorica 1969). Poleg tega je objavljala članke o NOB na Primorskem, Trinku, Cuffolu, delavskem gibanju, o arhivu in muzeju v Novi Gorici, o Cankarjevem nacionalnem programu, o taboriščnih ilegalnih in drugih publikacijah.

Prim.: Osebni podatki; PrimN 1975, 16, 9 (s sl.).

Brj.

Brecelj, Marijan: Bezlaj Krevel, Ljudmila (1943–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1002190/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 2. snopič Bartol - Bor, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1975.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine