Slovenski biografski leksikon

Umek Ema, zgodovinarka in arhivistka, r. 14. apr. 1929 v Lj. železničarju Josipu in Emi r. Frankovič, živi tu. Gimn. je 1939–47 obiskovala v Lj., 1947–52 štud. zgodovino na fil. fak. v Lj., kjer je 1952 diplomirala. V l. 1952–3 je bila prof. zgod. na gimn. v Kamniku, od 1953 arhivistka v Arhivu SRS; od zim. semestra 1978/9 predava arhivistiko na odd. za zgodovino pri fil. fak. v Lj. L. 1976 je postala članica I. ekspertske grupe za dunaj. arhive pri izvajanju pogodbe z Avstrijo. S področja zgod. in arhivistike je objavila več člankov in razprav, mdr.: Gradnja kanalov na Ljubljanici v prvi polovici 18. stol. (Kron 1956, 82–6); Kuga na Štajerskem 1679–83 (ib. 1958, 78–84); Trgovski promet po Savi v 18. stol. (ib. 1964, 194–200); Usmerjenost publikacij KD 1770–79 (ib. 1967, 149–51); Doneski k zgodovini ovčereje na Krasu in v slov. Istri (SE 1957, 72–6); Kmetij. družba na Kranjskem (EJ V, 1962, 262); Lov in lovstvo, Ribištvo in ribolov (Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev I, 1970, 469–520); Johann Beckmann und die Gesellschaft des Ackerbaues u. d. nützlichen Künste in Krain (J. Beckmann, Welche sind die schicklichsten Nebengewerbe … München 1972, 11–23); Katalog dokumentov za kmečke upore (Situla 1973, 123–202); Oris nastanka in razvoja arhiv. zavodov na obalnem območju (Sprehod skozi čas. Koper 1975, 5–21); Raziskovanje, evidentiranje in snemanje arhiv. gradiva v tujih arhivih (Arhivi 1978, 14–6). Članke o izseljencih je obj. v SIK, npr.: Arhivi, vir proučevanja slov. izseljeništva (1967, 195–8); Prispevki k zgod. izseljevanja iz Kranjske v Ameriko v letih 1910–1913 (1967, 199–207); Izseljenska agencija J. Pavlina v Lj. (1968, 234–8); Izseljevanje v Brazilijo v zadnjih l. 19. stol. (1969, 218-20); Viri za zgod. slov. izseljencev v ZDA (1971, 190–4); Izseljenci iz območja nekdanjega okraja Lj. (1974, 280–3).

Napisala je knjigo Samostani Kostanjevica, Pleterje in Stična. 1974 ter brošuro Osnovi organizacije stručnog rada u arhivima SFR Jsle (skupaj z M. Oblak–Čarni). 1976 (ponatis v Arhivistu 1977, 153–79). Sicer je sodelovala še pri drugih publikacijah, npr.: Splošni pregled fondov Državnega arhiva LRS. 1960; Vodnik po arhivih Sje. 1965; Slovenščina v dokumentih skozi stoletja. 1971; I. Cankar in delavsko gibanje. 1976. Z Janezom Kosom je pripravila Vodnik po matičnih knjigah za območje SRS I-III (1972–4), Vodnik po župnij. arhivih I-II (1975), katalog Nacionalni in socialni programi pri Slovencih. 1975; od 1978 je urednica časopisa Arhivi. – Prim.: osebni podatki; SBibl 1956–. *

Uredništvo: Umek, Ema (1929–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi745685/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine