Primorski slovenski biografski leksikon

Darovec Darko, zgodovinar, arhivist, publicist, r. 14. dec. 1961 v Kopru, kjer živi. Oče Jože (roj. Kavs), pravnik, mati Albina Tomažič, računovodkinja. Osn. š. in gimn. je obiskoval v Kopru. V šol. letu 1982/83 se je vpisal na Filoz. fak. U. v Lj. (A - zgodovina, B - sociologija kulture) in 1987 diplomiral z nalogo Koper in Benetke. Že sept. i. l. se je redno zaposlil kot kustos-pripravnik v Pokraj. muzeju v Kopru ter naslednje leto opravil potrebni strok. izpit. 1989 se je zaposlil v koprskem Pokraj. arhivu, opravil strok. izpit za arhivarja ter vpisal podiplomski študij na Filoz. fak. v Lj. in doslej opravil vse izpitne pogoje za magisterij, smer arhivistika za gradivo do 18. stol. Glavni ur. je periodične revije Annales, kot tajnik deluje v Zgodovinskem društvu za juž. Primor. ter publicira. Izdal je samostojno delo Pregled zgodovine Istre (Koper 1992), publiciral 11 razprav s področja zgod. Istre ter več komentarjev, ocen in poročil. Objavlja v PrimSreč, Kron, ZČ, PrimN in v Annales.

Prim.: Osebni podatki; Katalogi Demoznanskega oddelka koprske knjižnice.

ViK

Krapež, Vilma: Darovec, Darko (1961–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007940/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine