Slovenski biografski leksikon

Šorn Jože, gospodarski zgodovinar, v Lj. r. 3. marca 1921 železničarju Mihu in Neži r. Ščurk, živi tu. V Lj. je obiskoval osn. šolo v Mostah 1927–32, I. drž. real. gimn. 1932–42, študiral zgod. na univ. 1942–3, služboval kot železničar-zavirač 1943–5, nadaljeval študij 1945–8 (dipl. 1948). Bil je arhivar MALj 1948–64, vmes opravil arhiv. izpit 1952, prom. 1962 z disert. Premogovništvo na Slovenskem do sredine 19. st., postal viš. arhivar 1964. Od t. l. službuje v IZDG, od 1967 kot znanstv. sodelavec. – Bil je od jeseni 1952 član uredn. odbora Kron; referiral je pri: zgodovinarjih 1958 v Zgbu, 1965 v Sarajevu; ekonomistih 1964 v Zgbu; ob 25-letnici OF v Lj. 1966. – Š. raziskuje predvsem slov. gospodar. zgod. (okr. 1600 do 1945) in položaj delavstva kot sestavn. dela proizvajalnega procesa. Objavil je: Razvoj Papirnice Vevče. Lj. 1956. Med najpomembnejšimi strok. članki obravnavajo mdr. splošne probleme: Merkantilist Fr. Rakovec-Reigersfeld (Kron 1955, 81–7); Razvoj industrije v Sji med obema vojnama (ib. 1959, 10–21); Trst in njeg. neposredno zaledje v prvih treh desetletjih 18. st. (ib., 148–61); Obdobje grosističnih tvrdk (ib. 1964, 17–37); Iv. Nik. Premuda v Trstu (Pomor. zbornik Društva za proučavanje i unapredjenje pomorstva. Zadar 1964, knj. 2, 863–76); fužine (Kron 1962, 144–56), klej (ZČ 1960, 137–78), papir (ib. 1954, 87–116, povzetek v Papiergesch. VI/3, Darmstadt, Juli 1956, 40–2; ZČ 1958–9, 151–241), premog (ZČ 1964, 7–74), sukno (ib. 1952–3, 663–84; 1955, 62–87), svilo (Kron 1953, 103–11). – Podpis: J. Š. (v krajših poročilih). – Prim.: osebni podatki. *

Uredništvo: Šorn, Jože (1921–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi662875/#slovenski-biografski-leksikon (30. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine