Slovenski biografski leksikon

Titl Julij, družbenopolit. delavec in gospodar. zgodovinar, r. 24. nov. 1914 na Vrholah pri Slov. Bistrici fotografu Juliju in Amaliji r. Kranjc, živi v Semedeli pri Kopru. Osn. 1921–5 in meščan. 1926–30 šolo je obiskoval v Slov. Bistrici, učiteljišče 1930–5 v Mrbu. V l. 1935–8 je bil brez zaposlitve, nato do razpada Jsle 1941 učitelj v Črešnjevcu pri Slov. Bistrici; med 1943–5 je bil v NOV, 1946–8 pa okr. šol. nadzornik v Slov. Konjicah, 1949–52 predavatelj in upravnik Sred. partij. šole pri CK ZKS v Lj.; vmes je štud. zgod. na VPŠ (izredno), po dipl. 1952 učil na učiteljišču v Nov. mestu; v l. 1955–61 bil organizacij. sekretar OK ZKS v Kopru; hkrati štud. geografijo na fil. fak. v Lj. (izredno), 1961 dipl. in bil jun. i. l. izvoljen za viš. predavatelja na visoki šoli za polit. vede v Lj. za predmet razvoj civilizacije ter polit. in ekon. zgod. Jsle; po promociji 1964 z dis. Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. 1965 (gl. PDk 1965, št. 180; GV 1966, 149–51; Teorija in praksa 1966, št. 11) tu za izr. prof. do 1967, ko je postal ravnatelj ekonom. admin. šol. centra v Kopru. Od novembra 1968 ravnatelj Pokrajinskega arhiva, preds. komisije za podelitve nazivov viš. arhivist ter arhiv. svetnik pri Skupnosti arhivov Sje; 1975 upokojen. — Razen dis., ki obravnava gospodar. in socialni razvoj obalnih občin, je obj. še knjigi: Zgodovina za poklicne šole. 1968; (1969² v Braillovem točkopisu); Murska republika 1919. 1970 (gl. Borec 1970, 462–4). — Prim.: osebni podatki; arhiv fak. za sociol., polit. vede in novinarstvo Lj.; La Voce del popolo (Reka) 1965, 15. jul.; Mladina 1965, št. 37; Primor. novice 1965, št. 38. Petrè

Petrè, Fran: Titl, Julij (1914–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi701816/#slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Primorski slovenski biografski leksikon

TITL Julij, geograf, gospodarski zgodovinar in družbenopolit. delavec, r. 24. nov. 1914 na Vrholah pri Slov. Bistrici, živi v Semedeli pri Kopru. Oče Julij, fotograf, mati Amalija Kranjc. Po osn. in mešč. š. v Slov. Bistrici (1930) je dovršil učit. v Mrbu (1935). Od 1935–38 je bil brez zaposlitve, nato učitelj v Črešnjevcu pri Slov. Bistrici do razpada Jsle 1941. Med 1943–45 je bil v NOV, od 1946–48 okr. šol. nadz. v Slov. Konjicah, od 1949–52 predavatelj in upravnik Sred. partij. š. pri CK ZKS v Lj. Vmes je študiral zgod. na VPŠ in po diplomi 1952 učil na učiteljišču v Novem mestu. V letih 1955–61 je bil organiz. tajn. OK ZKS v Kopru, istočasno je študiral geogr. na Filoz. fak. v Lj., 1961 diplomiral in bil jun. izvoljen za viš. predavatelja na Vis. šoli za polit. vede v Lj. za predmet razvoj civilizacije ter polit. in ekon. zgod. Jsle. 1964 je doktoriral z disertacijo Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. Od 1965–67 je bil tu izred. prof., ko je postal naslednje leto ravn. ekonom. šol. centra v Kopru in zatem ravn. tamkajšnjega Pokraj. arhiva, preds. komisije za podelitve nazivov višji arhivist ter arhivski svetnik pri Skupnosti arhivov Sje. 1975 je bil upokojen. Razen disertacije, ki obravnava gosp. in social. razvoj obalnih občin, je objavil še knjigi Zgodovina za poklicne šole (1968), ki je bila večkrat ponatisnjena in je izšla tudi v Braillovem točkopisu, ter Murska republika 1919 (1970). V IV. knj. KL Sje (1980, 522–30) je priobčil Splošni pregled občine Slov. Bistrica, v Zborniku Slov. Bistrice (1983, 25–37) Zemljepisni obris občine ter rast prebivalstva, v knjigi Naravne nesreče v Sloveniji (1983, 54–58) pa Območja morskih poplav v Koprskem primorju.

Prim.: Petrè, Titl Julij, SBL IV, 93 in tam navedena liter.; Avg. Lah, Dr. J. Titl - sedemdesetletnik, GV LVI/1984, 115–16.

Svk.

Savnik, Roman: Titl, Julij (1914–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi701816/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine