Slovenski biografski leksikon

Titl Julij, družbenopolit. delavec in gospodar. zgodovinar, r. 24. nov. 1914 na Vrholah pri Slov. Bistrici fotografu Juliju in Amaliji r. Kranjc, živi v Semedeli pri Kopru. Osn. 1921–5 in meščan. 1926–30 šolo je obiskoval v Slov. Bistrici, učiteljišče 1930–5 v Mrbu. V l. 1935–8 je bil brez zaposlitve, nato do razpada Jsle 1941 učitelj v Črešnjevcu pri Slov. Bistrici; med 1943–5 je bil v NOV, 1946–8 pa okr. šol. nadzornik v Slov. Konjicah, 1949–52 predavatelj in upravnik Sred. partij. šole pri CK ZKS v Lj.; vmes je štud. zgod. na VPŠ (izredno), po dipl. 1952 učil na učiteljišču v Nov. mestu; v l. 1955–61 bil organizacij. sekretar OK ZKS v Kopru; hkrati štud. geografijo na fil. fak. v Lj. (izredno), 1961 dipl. in bil jun. i. l. izvoljen za viš. predavatelja na visoki šoli za polit. vede v Lj. za predmet razvoj civilizacije ter polit. in ekon. zgod. Jsle; po promociji 1964 z dis. Socialnogeografski problemi na koprskem podeželju. 1965 (gl. PDk 1965, št. 180; GV 1966, 149–51; Teorija in praksa 1966, št. 11) tu za izr. prof. do 1967, ko je postal ravnatelj ekonom. admin. šol. centra v Kopru. Od novembra 1968 ravnatelj Pokrajinskega arhiva, preds. komisije za podelitve nazivov viš. arhivist ter arhiv. svetnik pri Skupnosti arhivov Sje; 1975 upokojen. — Razen dis., ki obravnava gospodar. in socialni razvoj obalnih občin, je obj. še knjigi: Zgodovina za poklicne šole. 1968; (1969² v Braillovem točkopisu); Murska republika 1919. 1970 (gl. Borec 1970, 462–4). — Prim.: osebni podatki; arhiv fak. za sociol., polit. vede in novinarstvo Lj.; La Voce del popolo (Reka) 1965, 15. jul.; Mladina 1965, št. 37; Primor. novice 1965, št. 38. Petrè

Petrè, Fran: Titl, Julij (1914–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi701816/#slovenski-biografski-leksikon (15. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine