Primorski slovenski biografski leksikon

Juriševič Franc, kmetijski strokovnjak, r. 4. jan. 1907 v Golcu, obč. Sežana, kmetovalcu Tomažu in Mariji Gerdevič, živi v Kopru. Po osn. š. v domači vasi in klas. gimn. na Sušaku (matura 1927) se je vpisal na agronomsko fak. v Firencah, kjer je 1933 diplomiral in doktoriral. Po drž. izpitu v Rimu za prof. na kmetijskih š. je učil na teh v Trstu, Rovinju in do jan. 1941 v Dornberku, ko so ga poklicali kot rezervnega poročnika v it. vojsko. Po it. premirju 1943 je odšel v partizane in bil načelnik gosp. komisije za Brkine in Slov. Istro. 9. febr. 1944 so ga Nemci aretirali in internirali. Po osvoboditvi je bil do apr. 1947 referent za kmetijstvo pri trž. okrož. v Trstu, zatem v Kopru okrajni kmet. referent za tamkajšnji okraj, po ustanovitvi koprskega okrožja načelnik kmet. odd., od 1957 referent za kmet. pri Okrajni zadružni zvezi in do upokojitve 1961 referent za kmet. pri Zavodu za pospeševanje gosp. v Kopru. V letih 1953–55 je urejal strokovna mesečnika Kmetijski vestnik in Informatore agricolo, ki sta izhajala v Kopru. Razen drobnih člankov o kmetijstvu v Kmet. vestniku, PDk, PrimN in JKol so daljši in pomembnejši v JKol: Zadružno gibanje na Goriškem med obema vojnama (1970), Tržaška kmetijska družba za Trst in okolico v Trstu (1972), Zadružno gibanje na Tržaškem (1974) in Razvoj kmetijskega zadružništva na Tržaškem (Zbornik biotehniške fak. v Lj. 1975). Dragoceni so njegovi narodopisni in zgod. prispevki: O Čičariji in Čičih (LdTd 1949, št. 147 in 148), Slovenska Čičarija v pesmi (JKol 1955), Kako govorijo v Golcu – slov. Čičariji (ibid. 1969), Razvoj pošte na Primorskem v luči narodnega zatiranja (ibid. 1965), Preteklost Primorske na razglednicah (ibid. 1973), Filatelija kot zbiranje in proučevanje vseh dokumentov, ki so šli skozi pošto (PDk 1970, št. 253), »Lipe so mi Mune i Žejane, još su lipije Golac i Poljane« (PDk 1973, št. 81), Kmečka hranilnica v Kubedu in Kopru (Obala 1971, št. 10–11) in Ob stoletnici pošte v Dolini (KolGMD 1974). Izdal je tudi tri samostojne knjige: Kmetijstvo istrskega okrožja (Koper 1948), Primorska pošta skozi zgodovino (Koper 1967). Knjiga je izšla 1981 v dopolnjeni izdaji v slov. in hrv. pod naslovom S pošte Slovenskega Primorja in Istre skozi čas; študija odkriva narodni in politični razvoj teh krajev, ilustrirana pa je s fotografijami posameznih pošt, poštnih znamk in žigov; Partizansko gospodarstvo na Primorskem (Koper 1975). Od 1960 dalje zbira razglednice primorskih mest in vasi, s katerimi osvetljuje zgodovino Primorske skozi svojevrstno prizmo, »ki je predvsem ni moč falzificirati, kot to lahko počnemo pri knjigah in drugih dokumentih«. Zbral je nad 2.000 razglednic izpred druge svet. vojne in jih razstavil v Kopru, Trstu, Pulju, Pazinu, na Reki idr. Zbira tudi poštne žige in znamke, ker je tudi to »imenitno gradivo in pomagalo pri raziskovanju nekega zgod. obdobja«. Za svoje delo je prejel 1975 Red dela z zlatim vencem.

Prim.: Osebni podatki; o Primorski pošti so pisali: B. Marušič, PDk 1967, št. 197; R. Rehar, PrimN 29. jul. 1967; Knjiga 67, 233; o Partizanskem gospodarstvu: Alb. Klun, PDk 31. dec. 1973 in TV–15, 9. jan. 1975; B. Jež, Delo 1974, št. 301; J. A. Hočevar, Obala 1974, št. 26/27; B. Mlakar, PZDG 1975–76, št. 1/2; B. Jež, Vnet zbiratelj. »Zgodovina primorskih krajev in ljudi«, tako bi lahko imenovali razstavo razglednic dr. F. Juriševiča iz Kopra, Delo 23. avg. 1972 s sl.

Svk.+ Jem.

Savnik, R., Jevnikar, M.: Juriševič, Franc (1907–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012970/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine