Slovenski biografski leksikon

Strmšek Vekoslav, šolnik in narodni delavec, r. 31. maja 1864 kmetu Pavlu in Antoniji r. Veranič v Dolgošah pri Mrbu, u. 6. sept. 1907 v Kristanvrhu (prej Sv. Peter na Medvedjem selu). Obiskoval je osn. šolo v Hočah, pripravnico in učiteljišče v Mrbu (mat. 1883). Ker je tu vodil skrivno narodnovzpodbudno dij. društvo Zborček, mu je šol. oblast naprtila preiskavo, bil je stalno pod nadzorstvom tudi še 1883, ko je postal podučitelj na Ponikvi pri Poljčanah. L. 1884 je prevzel enorazrednico v Kristanvrhu, kjer je ostal s kratko vrnitvijo (1885–9) na Ponikvo, do smrti. Prezidal je šolo v trirazrednico, si kupil posestvo na Polenci ter se ves posvečal šol., kmet. in narodnoorganizacij. delu. Ustanovil je Zvezo slov. spodnještaj. učiteljev in učiteljic; bil član dom. občin. odbora; 17 let predsednik Šmarsko-rogaškega učitelj. društva; večkratno izvoljeni zastopnik učiteljstva v šmarskem okraj. šol. svetu; soustanovitelj (1906) Nar. stranke za Spod. Štaj. L. 1899 je v Celju kot glavni govornik na demonstrativnem zborovanju slov. učiteljstva razkril njegovo sramotno bedo; 1900 je govoril na proslavi Slomškove (gl. čl.) stoletnice, ki jo je sam organiziral. – S. je napisal krajepis in zgod. šmarskega okraja, ki je v danes izgubljenem rkp. krožil med učiteljstvom. Sodeloval je pri UT in Zk. Med njeg. prispevki iz kmetijstva je pomemben obširen članek Kmečka beda, njeni vzroki in njeno zdravljenje (D 1906, št. 43). Po postavi orjak, je S. pomembno izstopal iz svoje okolice kot ljud. govornik, nar. delavec in vzgojitelj ter bil vzor učiteljstvu: le-to mu je ob obletnici njeg. smrti vzidalo spomin. ploščo na šoli v Kristanvrhu. – Prim.: r. matice v Hočah (poročilo Jak. Richterja, Mrb); podatki P. Strmška; Narodni list 1907, 41; UT 1907, št. 37, 38 (s sliko), 39, 40–1; 1908, št. 45; L. Ogorek, Zk 1907, 223 (s sliko); INK 1908, 90–101 (s sliko); P. Strmšek, Medvedovo selo. 1936, 39 (s sliko). Svk.

Savnik, Roman: Strmšek, Vekoslav (1864–1907). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi622706/#slovenski-biografski-leksikon (2. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine