Slovenski biografski leksikon

Uršič Stanko, matematik, r. 26. febr. 1917 v Cerknem sodnemu služitelju Mihaelu in Antoniji r. Peternelj, živi v Lj. Osn. šolo in ital. klas. gimn. je obiskoval v Tolminu, 1936 maturiral v Gor.; matematiko in fiziko štud. v Padovi. L. 1940 je bil zaradi iredent. delovanja aretiran in zaprt v Padovi, nato v Trstu, 1941 poslan v posebne delovne enote na Sicilijo. Po kapitulaciji Italije 1943 je živel pri sestri v kraju Cova (Lombardija), ob koncu vojne se vrnil v domovino in poučeval: 1945/6, 1947–9 na gimn. v Postojni, vmes 1946/7 na klas. gimn. v Lj. (1947 nostrificiral diplomo in opravil prof. izpit), 1949–54 na ital. gimn. v Piranu, nato spet na gimn. v Lj. Od 1960 do upok. 1979 je delal na Zavodu SRS za šolstvo (1964–7 predsedoval svetu zavoda). V l. 1966–72 je honor. predaval metodiko pouka fizike na pedag. gimn. v Lj. – Odlikovan je bil 1961 z medaljo dela, 1974 pa z redom dela s srebrnim vencem.

V zavodu za šolstvo je U. vodil od 1962 projekt za modernizacijo pouka matematike na gimn., 1970 je bil med sestavljalci sorodnega projekta za osn. šole. Posveča se predvsem metodiki pouka, s tega področja piše članke v časopisje: Delo (1970–), Otrok in družina (1970–), Obzornik za matem. in fiziko (1958–), PD (1967–), Vzgoja in izobraževanje (1970–). Napisal je štev. in večkrat ponatisnjene učbenike sam: Štirimestni logaritmi in druge tabele. 1970 (Sigma); Kratek pregled pojma operacij z množicami. 1971; delovne zvezke za matematiko od 1. do 4. razr. osn. šol: Računamo do 20 (1972); … do 100 (1972); … do 1000 (1973); … do milijona (1974, vsi prev. v ital. 1973–5); Zbirka rešenih nalog iz matem. s tekmovanj učencev 8-ih razr. osn. šol v Sji. 1972; Preizkus znanja iz matem. za 1. razr. osn. šole. 1977; … za 2. razr.…; …za 3. razr.… 1979 (zbirka nalog); ali s soavtorji: Vega. Matem. in druge tabele in obrazci. 1962 (Kozmos 3.); Vaje iz fizike. I, II, III 1970; Matematika za 1. razr. osn. šole. 1977 (prev. v ital. in madž.); … za 2. razr. osn. šole. 1977; … za 3. razr. osn. šole. 1979, k vsem trem knjigam tudi Priročnik za učitelje. 1977–9; priročnik za manj razvite učence: Učimo se računati. Delovni zvezek za 1. razr. osn. šole s prilagojenim predmetnikom… 1977; …II. del (1979). Med 1977–9 je oskrbel več učil za matem. in fiziko za osn. šole (prosojnice). – Prim.: osebni podatki; SBibl 1958–. – Slika: arhiv SBL. Svk.

Savnik, Roman: Uršič, Stanko (1917–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi751362/#slovenski-biografski-leksikon (8. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine