Primorski slovenski biografski leksikon

Kranjc Andrej, geograf in speleolog, r. 5. nov. 1943 v Lj. brivsko-frizerskemu mojstru Francu in Idi Dejak. Po gimn. v Lj. (matura 1962) je tu študiral geografijo in arheologijo ter diplomiral 1971 kot prof. geografije in kot arheolog. Po dvomesečni specializaciji iz speleologie v Moulisu v Franciji in podiplomskem študiju fizične geografije v Lj. je 1977 opravil magisterij. 1966 je postal zunanji sodelavec Inštituta za raziskovanje krasa SAZU v Postojni, kjer stalno živi, 1975 je postal asistent in 1979 raziskovalni sodelavec. S speleologijo se je začel ukvarjati 1958 kot član jamarske organizacije Slov. Udeleževal se je jslih in mednarodnih speleoloških kongresov v Sheffieldu v Angl. in Kentuckyju v ZDA ter drugih sorodnih srečanj v Avstr., Belg., Bolg. in Franc., na katerih je sodeloval tudi z referati. Tehtnejše strokovne članke priobčuje v Acta carsologica, Geogr. zborniku, GV, PV, Proteusu, drobnejše prispevke pa zvečine v Naših jamah in v pariški Spelunci. Članki širšega značaja o slov. jamarstvu in prispevki, ki obravnavajo predvsem naše primorsko področje, so: Tipi. kraških votlin v Triglavskem pogorju, Acta carsologica 7/1976, 257–77; Prispevek k poznavanju razvoja krasa v Ribniški Mali gori, prav tam 9/1981, 27–85; Kraški svet Kočevskega polja in izraba njegovih tal, Geogr. zbornik 13/1972, 129–94; Siga (Prispevek k slovenskemu kraškemu imenoslovju), GV 52/1980, 85–88; Prispevek Slovencev v speleomorjologiji, Naše jame 21/1979, 13–17; Postojnska jama v speleološki literaturi (soavtor M. Kranjc), prav tam 22/1980, 107–13; Pološka jama in njen pomen pri raziskovanju slovenskega alpskega podzemlja, PV 72/1972, 118–25; Jama pod Rdečo skalo (Mangrtska jama), prav tam 78/1978, 209–11; Jama Srnica (Labirint pod Kaninom), prav tam 79/1979, 220–21; Anthron – prvo slovensko jamarsko društvo (ob 90-letnici organiziranega jamarstva v Sloveniji), prav tam 79/1979, 601–06; Delež Slovencev v speleologiji (soavtor F. Habe), Zbornik za zgod. naravoslovja in tehnike 5-6/1981, 13–93; The influence of man on cave sedimentation, Actes du Symposium international sur l'érosion karstique, UIS 117–23, Nimes. Izdelal je precej elaboratov: o osnovnih speleoloških kartah v Sloveniji, o fluvialnih jamskih sedimentili v razvoju krasa (1980), o poplavnem svetu na Pivki (1980/81), o analizah sedimentov iz Predjame (1978), o krasu med Senožečami in Sežano (soavtor P. Habič, 1972).

Prim.: Osebni podatki; Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev SAZU,1976, 289–92.

Svk.

Savnik, Roman: Kranjc, Andrej (1943–2023). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1015930/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine