Slovenski biografski leksikon

Velikonja Jože, geograf, r. 17. apr. 1923 v Ljubljani pisatelju Narteju (gl. čl.)in Ivanki r. Jeglič, živi v Seattlu (Washington, ZDA). Po klas. gimn. v Lj. 1933–41 je študiral geografijo in pomožne vede 1941–2 v Rimu, 1942–4 v Lj. in 1945–8 ponovno v Rimu, kjer je 1948 doktoriral z dis. o Vipavski dolini (Ricerche geografiche sulla Valle del Vipacco). 1947–55 je učil na slov. učiteljišču in klas. gimn. v Trstu. Tedaj je sestavil slov. učbenike (vsi izšli v Trstu): Zgodovina in zemljepis za osn. šole, 1948; Zemljepis za višje razr. srednjih šol, 1951; Zgodovina in zemljepis, 1952 (3 knjige: za 3.-5. razr. osn. šol); Evropa, Zemljepis za 3. razr. srednjih šol, 1954. Priredil je: Zemljepisni atlas za osn. šole (Trst 1948); L. Visintin, Zemljepisni atlas za sred. in njim sorodne šole (Novara 1948) in L. Visintin, Zemljevid Slovenije (Novara 1948). 1955 se je naselil v ZDA in bil 1956–7 ročni delavec pri tvrdki Cleveland Twist Drill Co (Cleveland).1957 je nadaljeval študij v Chicagu, 1958 poučeval geografijo na University of Chicago (obenem sodelavec Department of city planning, Chicago), 1958–9 na šoli Elmhurst college pri Chicagu, 1959–64 na Southern Illinois university (Carbondale). Od 1964 predava polit. geografijo (Vzhodna Evropa) na University of Washington, kjer je od 1979 redni prof. in hkrati prof. na Vzhodnoevropskem inštitutu. Kot gost je predaval na University of Wisconsin 1961, Yale university 1963–4, University of Liverpool 1967–8, University of California 1975 idr. Na štud. potovanjih je bil v Kanadi (1957) in od 1967 večkrat v Evropi (v Jsli 1968, 1971, 1973). Aktivno se udeležuje geogr. kongresov, npr.: italijanskih (1961, 1971, 1975), mednar. (Budimpešta 1971, Montreal 1971), World population conference (Liege, Belgija, 1973). Organiziral je konference polit. geografov v Bellinghamu 1966, Vancouvru 1967 in Saint Louisu 1967. — V. je član štev. amer., zlasti geogr. društev (mdr. Society for Slovene studies) in od 1978 dopisni član Società geografica Italiana v Rimu. — Prejel je: 1. nagrado za razpravo L' industrializzazione della Jugoslavia ob razpisu it. geogr. časopisa l'Universo, Florenca, 1951; posebno priznanje ob enakem razpisu 1952 za razpravo L'economia sovietica (obe obj. v istem časopisu 1951–2).

Proučuje polit. in socialno geografijo. Je soavtor knjige Locational patterns of major industries in the city of Chicago (Chicago 1960) in avtor štev. člankov, npr. Postwar population movements in Europe (Annals of the Assoc. of Amer. geographers 1958), Sodobna polit. geografija in slov. polit. stvarnost (Vrednote, Buenos Aires, 1968), Slov. identiteta v sodobni Evropi (Most, Trst, 1973, v slov. in ital.; v angl.: Papers in Slovene studies 1975), Some geogr. implications of the »Brain Drain« (v knjigi Regional studies, methods and analyses, Budimpešta, 1974). Največ raziskuje evrop. imigracijo v ZDA, slovensko npr. v brošuri Slov. profesorji na amer. univerzah in collegeih (Carbondale 1960, 1961²) in člankih: Pri preučevanju izseljenstva (AD 1969, št. 158), Yugoslavia-Emigration (Südosteuropa Handbuch, Göttingen, 1975), Slovene immigration to Colorado (AD 1980, št. 13, 19, 22, 25), O pisanju zgod. Slovencev v Ameriki (AD 1980, št. 104, 107). O ital. izseljencih je sestavil bibl. Italians in the United States (Carbondale 1963) in napisal več razprav. V knjigi The present situation of and need for studies on Polonia communities, Varšava 1976 pa je napisal članek o poljskih izseljencih. Strok. ocene objavlja v mnogih amer. in angl. časopisih. — Prim.: osebni podatki (z bibliogr.); izv. klas. gimn. Lj.; Zbornik Svobodne Slovenije 1968, 206–12 (s sliko in bibl); A. Kolerič in M. Pertot, Bibl slov. tiska v Italiji, Trst 1969. Svk.

Savnik, Roman: Velikonja, Jože (1923–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi768684/#slovenski-biografski-leksikon (31. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine